ostalo | Predstavitev
  • 18.00 - 19.00
  • Vstopnine ni.

Slovenija velja za državo z zelo bogato biotsko raznovrstnostjo. Po podatkih Agencije za okolje RS so med širšimi zavarovanimi območji 1 narodni park, 3 regijski parki in 49 krajinskih parkov, 56 naravnih rezervatov in 1.164 naravnih spomenikov, ki skupaj obsegajo 13 odstotkov slovenskega ozemlja., ki so razglašeni za zavarovana območja z državnimi ali z občinskimi akti. Kategorijo zase predstavljajo mestni/urbani parki, ki poleg okrasne funkcije lokacije kjer so vzpostavljeni, varujejo ljudi pred učinki ubranega okolja in ponujajo priložnost za druženje, rekreacijo in sprostitev. Tudi park okoli Muzeja narodne osvoboditve Maribor sestavljajo različne drevesne vrste in grmovnice, nekatere še iz časa prve zasaditve. Gre za t. i. kopenski habitat z rastlinsko strukturo (drevesa, grmovnice, trave), ki je sestavni del biodiverzitete.

Eden glavnih organiziranih načinov spoznavanja in varovanja biodiverzitete in same narave je poznavanje živih organizmov, skrb za njihov nemoten razvoj in spoštovanje trajnostnih načel. Trajnostni park Muzeja narodne osvoboditve Maribor, katerega nosilec je Hortikulturno društvo Maribor, zasleduje prav te cilje. S pomočjo info table in QR kode bo obiskovalce popeljal v dendrološki svet okoli Scherbaumove vile, drevesa, opremljena z označevalnimi tablami, bodo tudi naključne mimoidoče poučile o vrstah dreves. Nenazadnje gre za zelen, inkluzijski turistični produkt.


Hortikulturno društvo Maribor

Lokacija

Pokrovitelj dogodka

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava