Parkiranje

V času festivala lahko parkirate

Europarku (Pobreška cesta 18): 
brezplačno do 2. ure zjutraj;