Namen festivala v post pandemijskem obdobju

Namen festivala v post pandemijskem obdobju

Obdobje po karanteni nas močno spominja na čas, ko smo se lotili prvega Festivala Lent. Po razpadu bivše skupne države in propadu mariborske industrije, ki se je kazal skozi izgubo zaposlitve velikega števila prebivalcev našega mesta je Maribor zajelo malodušje, ki ga lahko ponovno delno občutimo tudi danes.

Takrat smo jim pripeljali kulturo na obrežje Drave, kjer so se zaradi pomanjkanja sredstev, da bi lahko odšli na dopust kot dotlej, zadrževali. Situacija je danes podobna, na nas pa je, da jih namesto v nakupovalna središča ponovno usmerimo k Dravi in jim damo to, za kar mogoče niti ne vedo, da jim manjka, dokler ob tovrstnem dogajanju ne ugotovijo, kaj so pogrešali. In to je Festival Lent.

Ljudje potrebujejo razvedrilo, potrebujejo kulturo in kulturne programe, potrebujejo druženje in potrebujejo nekaj, na kar so lahko ponosni.Na teh izhodiščih gradimo letošnji festival

Angažirali bi večinoma lokalne in domače izvajalce kot pomoč v teh za njihovo preživetje težkih časih, to bi pomenilo tudi indirektno pomoč MO Maribor izvajalcem iz našega področja.

Čas izvedbe festivala

Čeprav večine dogajanj ne bo v začetku poletja, smo v mesecu aprilu vseeno pričeli uvajanje v Festival Lent z dvema novima programoma, »Koncerti na turnu«, za kar smo uredili novo prizorišče na ploščadi stolpa Narodnega doma ter rezervno (v primeru dežja in močnega vetra) na podstrešju tik pod stolpom. Dogajanja direktno prenašamo s 360° kamero, enako kot drugi živi program iz Narodnega doma »Muso rides again«, kjer naš dolgoletni zunanji sodelavec Milan Latin Muso predstavlja nekatere najpomembnejše izvajalce na Festivalu Lent v njegovi zgodovini. Oba programa sta naletela na izjemen odziv na medmrežju.

Festival Lent čez poletje

Prav tako menimo, da bi čez poletje izvajali program »Muzika na cesti«, za kar bi postavili oder na novo tlakovanem Glavnem trgu in izvajali programe čez podaljšane vikende, enako bi storili na Grajskem trgu. Na ta način bi uspešno pomagali pregnati poletno kulturno mrtvilo in oživili dva pomembna mestna trga. Iz istega razloga načrtujemo tudi izvedbo »Živih dvorišč« ob 10 obletnici tega za mesto pomembnega programa.

1. Vsebinska zasnova in vizija Festivala Lent
- Usmeritve festivala v prihodnosti
2. Festival Lent 2020
2.1 Namen festivala v post pandemijskem obdobju
2.2 Programska zasnova programov
-  Festival Lent – vračanje h koreninam
-  Programi, ki ne smejo izpasti iz festivala zaradi večletnega financiranja, pogodbeno opredeljenega z ministrstvom za kulturo rs in večletnimi sponzorskimi pogodbami
-  Programi, ki pomembno dopolnjujejo dogajanja na festivalu
2.3 Gostinska ponudba festivala
2.4 Marketinške aktivnosti in promocija festivala
3. Direktor festivala
4. Osnovni statistični podatki 2019

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava