Festival Lent 2020

Festival Lent 2020

Žal se nam je v letošnjem letu zaradi pandemije popolnoma podrla finančna in izvedbena slika festivala, saj je finančno in izvedbeno popolnoma pripravljen festival, ki smo ga gradili na finančnem vložku ustanovitelja v višini 250.000 EUR in sofinanciranju Ministrstva za kulturo RS v višini 44.781 EUR,, katerim smo dodali še 484.000 EUR drugih lastnih prihodkov, padel v vodo in ga v predvidenem terminu med 25.6. in 4.7. ne moremo izvesti. Znašli smo se pred velikim problemom, ki zajema ohranitev obstoja in ugleda festivala, ohranitev sponzorjev in donatorjev ter uvrstitev prihodnjih festivalov v njihove finančne načrte ter tega, da ne razočaramo in ohranimo zvesto občinstvo.

Na noben način ne moremo graditi dragih in velikih prizorišč s vso pripadajočo tehniko in logistiko, ker bi predstavljala nesorazmeren strošek glede na možni iztržek skozi vstopnice, ki bo (kot kaže) zanemarljiv zaradi omejevanja možnega števila obiskovalcev na posameznem prizorišču.. Zato v nobenem primeru ne bomo mogli postaviti Glavnega odra na parkirišču pod mostom, saj niti približno ne vemo, kakšne bodo takrat zdravstvena priporočila in kako bo na to reagiralo občinstvo. Vsekakor pa lahko predvidimo, da izkupiček od prodanih vstopnic niti približno ne more pokriti stroškov, ki bi nastali, kar je pomemben finančni temelj festivala. Prav tako bo odziv sponzorjev zaradi naštetih dejstev mnogo manjši od načrtovanega. To pomeni, da niti približno ne moremo narediti festivala, kot smo ga planirali v prvotnem načrtu. Zato smo pripravili rezervni scenarij, ki se zaenkrat ob podpori ustanovitelja kaže kot mogoča opcija.

1. Vsebinska zasnova in vizija Festivala Lent
- Usmeritve festivala v prihodnosti
2. Festival Lent 2020
2.1 Namen festivala v post pandemijskem obdobju
2.2 Programska zasnova programov
-  Festival Lent – vračanje h koreninam
-  Programi, ki ne smejo izpasti iz festivala zaradi večletnega financiranja, pogodbeno opredeljenega z ministrstvom za kulturo rs in večletnimi sponzorskimi pogodbami
-  Programi, ki pomembno dopolnjujejo dogajanja na festivalu
2.3 Gostinska ponudba festivala
2.4 Marketinške aktivnosti in promocija festivala
3. Direktor festivala
4. Osnovni statistični podatki 2019

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava