Komorni orkester Univerze v Vilni, pevski zbor in solisti Konservatorija za glasbo in balet Maribor (LTU, SLO)

V sodelovanju
s častno konzulko Republike Litve v Republiki Sloveniji, go. Nevenko Leban Orešič,
s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor
in z Društvom harfistov Slovenije.

Lokacija

Pokrovitelj dogodka