za otroke | delavnice
  • 10.00 - 13.00
  • Mestni park
  • Vstopnine ni.

Zeleni festival ustvarjalnosti za družine in otroke vseh starosti. Vsak dan med 10. in 13. ter 16. in 20. uro v Mestnem parku.

ZAKLADI PREDNIKOV – etnologija in dediščina

Etnologija in dediščina! Zapuščina prednikov je vez s sedanjostjo in prihodnostjo. Ne prekinimo vezi, brez katerih nas ni, ni naše domovine. Prisluhnimo, kaj nam iz preteklosti govori, v tem so skrite naše moči – duhovne, ustvarjalne, življenjske. Povabljeni k spoznavanju in ohranjanju starodavnih veščin in znanj, nazaj h koreninam. Sprehodimo se po Sloveniji, spoznajmo ljubitelje kulturne in naravne dediščine, obujajmo ljudske šege in navade, urimo se v rokodelskih spretnostih domače in umetnostne obrti.
◊ Organizatorka: Vesna Gomboc
◊ Strokovna sodelavka: Milena Antonić

ZAKLADI SLOVENIJE – predstavitev ustanov, muzejske in etnološke delavnice

Naše korenine so del naše skupne in osebne zgodovine. Pomembno je, od kod prihajam, če naj vem, kam grem. Za nauke in spoznanja bodo poskrbeli interpretatorji in nosilci kulturne in naravne dediščine na predstavitvenih stojnicah ter etnoloških in muzejskih delavnicah. Skok v preteklost!

Arheološki peskovnik – arheološke delavnice

22., 26. 6., 16.00–20.00
23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Odkrivanje in analiza železnodobnih najdb s pomočjo arheologa in ustvarjanje zgodb iz pridobljenih podatkov.
◊ Arheološki tabor Slovenije 2018, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Preteklost na vrtu – arheološke delavnice

22., 26. 6., 16.00–20.00
23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Prepoznavanje rastlin in določevanje odkritih organskih najdb s pomočjo lup in slikovnega materiala. Ob tem spoznamo prehrano naših prednikov v prazgodovini in katere rastline uporabljamo še danes.
◊ Anja Vintar, Andrej Paušič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

PO ROKODELSKIH POTEH – predstavitev turističnih in rokodelskih organizacij ter posameznikov rokodelcev, predstavitve na stojnicah, rokodelski prikazi in delavnice

Stara znanja in ročne spretnosti, iz roda v rod naj gre pot. Predstavitve na stojnicah, rokodelske delavnice in prikazi, druženja in pogovori z rokodelci.

Mlinček za potoček, splav, panjska končnica, dravski kamen – spoznavanje kulturne dediščine in etnološke delavnice

22.–24., 28.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Spoznavanje splavarjenja in izdelovanje makete lesenega splava ter tehnične zapuščine lesenega mlinčka za potoček. Srečanje s kranjsko čebelo in izdelovanje panjske končnice ter nakita iz kamenčkov reke Drave.
◊ Turistično društvo Maribor, Janita unikatni nakit

Rokodelsko središče na prostem – spoznavanje kulturne dediščine in etnološke delavnice

22.–24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ohranjamo veščine in znanja. Druženje z rokodelci, rokovanje z materiali in orodji ter spoznavanje in izdelovanje tradicionalnih uporabnih, dekorativnih predmetov iz gline, pohorskega kamna, filca in krep papirja.
◊ Natalija Zorko, Rajka Podgorelec, Stanka Janžič, Patricija Žnidar, Kristina Čavničar, Marjan Crnič, Milena Furek, Slavica Smodiš, Silva Vrečko, Vesna Plavec, Katja Majal, Zlatka Ogrizek, Natalija Sinkovič, Klaudija Anita Šajtegel, Irena Kramer, Ljubica Zgonec Zorko, Anja Zamuda, Center domače in umetnostne obrti, Rokodelska zadruga, z. b. o., so. p., Društvo Majolika, so. p.

Kleklanje – rokodelski prikazi

22.–26., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Klekljanje je obrt, pri kateri klekljar ali klekljarica s kleklji izdeluje čipko. Medtem ko so klekljarice klekljale, so se pogovarjale, pele, se družile ter učile klekljanja. Želite poizkusiti?
◊ Nada Vnuk

Keramičarstvo in fuzija stekla – rokodelske delavnice

23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Izdelovanje okrasnih in uporabnih predmetov z oblikovanjem gline s pinčing tehniko in valjano obliko. Na izdelek si lahko odtisnete tudi čipko ali list drevesa za še lepši okras.
◊ Nada Simončič

Od niti do izdelka – rokodelske delavnice

22.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Spoznajte tradicionalne rokodelske veščine in tehnike, ki jim je skupno prepletanje niti in vlaken. Predstavitev predenja na pravi kolovrat in predenje, prikaz barvanja volne z rastlinami, polstenje preproge kar z bosimi nogami ter polstenje cvetlic.
◊ Mateja Kuhar, Andreja Kuhar, Sonaravno, rokodelsko in izobraževalno društvo BIRKA

FOLKLORA NAŠE DOMOVINE, LJUDSKO ŽIVLJENJE, LJUDSKO IZROČILO

Plešemo in pojemo, po ljudsko ga godemo – predstavitev folklornih dejavnosti

Predstavniki ljudskega izročila nas z glasbo popeljejo nazaj v preteklost, h koreninam naše domovine, naših prednikov. Pleše se in poje, staro ljudsko izročilo, živ spomin naših korenin. Občudujmo narodne noše pokrajin Slovenije in oblačilno kulturo našega naroda. Okušajmo tradicionalne slovenske, domače dobrote. Še posebej dobro pa lahko spoznamo dediščino Lancove vasi in okolice. Harmonikarji nam predstavijo najmlajši ljudski instrument, harmoniko, katere meh lahko tudi sami raztegnete.

◊ 23. 6., 16.00–20.00, FS Korenine, FS Bistrica ob Dravi, KUD Svoboda Bistrica ob Dravi
◊ 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00, Svetovno združenje ljubiteljev harmonik, Vojko Selinšek
◊ 30. 6., 16.00–20.00, FD Lancova vas

SVET JE PISAN PLANET – spoznavanje drugih kultur

Na svetu živi več kot sedem milijard ljudi. Različnih po barvi, spolu, starosti, velikosti, kulturi, verskih in političnih prepričanjih, značajih in še marsičem. Skupno vsem pa je, da bivamo na prelepem modrem planetu, ki kroži v galaksiji v neznano velikem vesolju. Spoznavajmo se, predvsem pa se imejmo radi.
◊ Organizatorka: Marja Guček

SVET JE PISAN PLANET – spoznavanje drugih kultur z mednarodnimi gosti

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Govorimo različne jezike, imamo različne omike, navade, prednikov in narave zaklade. Kako se v različnih jezikih pozdravljamo, kako pišemo, kako proslavljamo, kakšne zastave vihrajo v znak sreče in sprave, kakšne igre se igramo … Z mednarodnimi gosti spoznavamo druge kulture, v delavnicah ustvarjamo, pišemo in se učimo izgovorjave, izdelujemo Knjigo velikanko, v senci dreves prebiramo knjige v drugih jezikih, pravljice in pesmi so povsod doma. Kulture skozi predstavitve in delavnice z gosti širnega sveta. Pobarvajmo ga!
◊ mednarodni gosti, Marja Guček, Anesta Barnett

UMETNOST ZORI – likovna umetnost in umetnost oblikovanja

»Umetnost je zato, da vznemirja, znanost pomirja«, pravi Georges Braque in tako povabljeni na vznemirljivo popotovanje in raziskovanje sebe skozi raznolike umetniške delavnice in predstavitve. Umetnost v dediščini, slikarstvo, grafika, kiparstvo, oblikovanje lesa, pletenje, elektronika, vsak dan kaj novega. Velike skupinske slike, slikanje na naravne materiale, gradnja iz ilovice, maske, nakit, uporabni predmeti. Umetnost nas zori.
◊ Organizatorka: Irena Pamič

mala LIKOVNA – likovne in oblikovne delavnice za najmlajše

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Otrokova kreativnost je brez meja. Uporablja glino in barve, domišljijo in smeh. Avtoportreti, hudomušne hobotnice, pošasti, super junaške zapestnice, ilustrirane vžigalične škatlice, posode in jadrnice. Odjadrajmo v svetove ustvarjanja!
◊ Suzana Jović, Lucija Srebre

Mural ART KAMP – delavnica slikanja na veliko platno, mural painting

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Mural je velika slika na zunanji steni zgradbe, ki ovekoveči nek dogodek, razmišljanje. V parku, kjer ni zgradb, umetnik slika na veliko platno, povabi k opazovanju in da pustite tudi vi svoj pečat. Naslov zgodbe – Art kamp.
◊ Guillermo Daniel Escalante Rodriguez, AAI Articulacion Artistica Internacional

Art kamp platno – slikanje skupinske slike

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Art kamp je velik in prostran in iz mnogih trenutkov stkan. En sam bi ga poskušal naslikat zaman. Zato si bomo čopič podajali in sliko po koščkih skupaj ustvarili. Slikaj – prispevaj!
◊ Irena Pamič

Škratova ropotarnica – mala kiparska in arhitekturna delavnica

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
V Škratovi ropotarnici žagamo, brusimo, pilimo, vrtamo, zabijamo, škratja mojstra pa nam razkrivata skrivnosti rokovanja z orodji, trike pri načrtovanju in oblikovanju predmetov iz lesa.
◊ Žiga Erlač, Aljaž Erlač

Podoba v okvirju – slikanje in izdelovanje okvirjev iz narave

22.–24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Slikamo na reciklirane podlage in iz drevesnih vej in vejic naredimo okvir.
◊ Sandra Štefanec

Grafika – delavnice grafike in ustvarjanje grafične knjige

23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor nam predstavljajo dejavnosti in programe šole in nas vodijo pri ustvarjanju v različnih grafičnih tehnikah – linorez, kolažni tisk, sitotisk, monotipija. Tiskamo na različne materiale in predmete ter skupaj ustvarjamo grafično knjigo.
◊ Marija Toure, profesorica in mentorica, dijaka Jakob Golob in Tinkara Radmilovič, Srednja šola za oblikovanje Maribor

Gradimo sliko – izdelovanje cimpranih slik

24., 25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
S tradicionalno tehniko naravne gradnje nanašanja ilovnatega ometa na armaturo so včasih, pa danes spet, gradili vmesne stene ali čela manjših hiš. Mi pa na pripravljene podlage iz vrbe ali pa kar na dele starih košar nanesemo mešanico zemlje, mivke in slame in nato odtiskujemo različne naravne materiale.
◊ Nika Arnuš

UMETNOST NA STOJNICI – predstavitev umetnikov in mojstrov ter njihovega dela, prodajna razstava in ustvarjalne delavnice

Tatting nakit – prodajna razstava in izdelovanje nakita s tehniko vozlanja

22., 24., 27., 29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Učenje tehnike, pri kateri s posebno iglo za vozlanje in s čolnički različnih velikosti iz bombažne preje in iz malih perl pletemo nakit, okrasne predmete ali voščilnice. Vaje v spretnosti.
◊ Margita Potočnik

Pesem dreves – prodajna razstava in glasbena delavnica

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Lesena, ročno izdelana trobila, ki jih poznamo pod imenom didgeredoo se igrajo s čisto posebno tehniko. Povabimo na vajo.
◊ Janja Repina Potočki, Saša Potočki, SAJAN – Ustvarjalni dom

Nakit iz lesa – prodajna razstava in delavnica

23., 24., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Kyushe je ljubek ročno pobarvan nakit, ki popestri vsak »autfit«. Izdelaj si svojega.
◊ Špela Šega – KYUSHE

Lepo in mično – prodajna razstava in delavnica

23., 24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Nakit, šatuljice in druge lepe reči – s preprosto servietno tehniko do mičnega izdelka.
◊ Lijana Lepej – Nakit Lili

BRALNA PLAŽA – literarna zabava

Knjige so naše prijateljice. Ako jih vzamemo v roke in na stežaj odpremo platnice, lahko kakor ptice poletimo v daljne neznane svetove. Na Bralni plaži se lahko sončimo med vrsticami, prisluhnemo školjki, ki šepeta zgodbe, jadramo na valovih ustvarjalnosti in zidamo poetične gradove.
◊ Organizatorka: Vojka Miklavc

Bolje branje kot nerganje – branje knjig iz naših knjižnih zbirk

22.–30. 6., 10.00–20.00
Je kaj lepšega, kot zleknjen pod staro drevo v parku pobegniti v čisto drug svet? S pticami med knjižnimi policami, v zgodbah svež pogled!
◊ Zavod MARS Maribor

Izzivamo pisatelja, pesnika v tebi – kreativno pisanje

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Iz Vrečke besed izžrebaš besedo (lahko tudi dve ali tri), dobro si jo ogledaš, nato zapreš oči. Ker je v tvoji glavi neprešteto podob, prilik in zgodb, se izbrana beseda kaj hitro znajde v eni od glavnih vlog. V Veliko knjigo zapišeš ali narišeš misel, zgodbo al pesem in se podpišeš. Po ena izvirna na dan šla bo na našo fejsbuk stran.
◊ Zavod MARS Maribor

Bukvarna na Bralni plaži – antikvariat dobrih starih bukev iz dobrih starih cajtov

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Da starih knjig mlini ne zmeljejo v papirno kašo, v Mariboru poskrbi Društvo ljubiteljev knjig CIPROŠ. S svojo potujočo bukvarno se za kratek sladki čas ustavijo v parku in nam ponudijo izbor dobrih starih bukev iz dobrih starih cajtov. Za dobri stari prostovoljni prispevek.
◊ Bukvarna CIPROŠ, Društvo ljubiteljev knjig CIPROŠ

PRAVLJIČNE URICE IN MALA SLADKA POUSTVARJANJA – pripovedovanje pravljic in zgodb in ustvarjalne delavnice

23.–30. 6., 10.00
Vsako jutro ob 10. uri povabljeni na prebujanje ob pripovedovanju zgodb in pravljic v pravljično lep park, kjer žvrgolijo ptice, iz krošnje v krošnjo skačejo veverice in so res tudi neresnice. Po pravljici pa še druženje, pogovarjanje in ustvarjanje.

Tok, tok pravljice – kamišibaj

24. 6., 10.00
Kamišibaj je posebna umetniška oblika, majhna po svojih izmerah, a velika po svojih zmožnostih. Je pripovedovanje zgodb ob slikah na malem lesenem odru butaj, ki tradicionalno izvira iz Japonske. Metka je nabrušena kamišibajkarka, ki prihaja z malho polno zgodb. Na gledanje in poslušanje!
◊ Metka Kristan, Zavod postoj in poglej Črešnjevec

Kamišibaj – delavnice kamišibaja od A do Ž

24. 6., 10.30–12.00
A je izdelava butaja, malega lesenega odra, B je izbor zgodbice ali pesmice, C je načrt risbic ali slik, Č je risanje ali slikanje, od D do Ž je učenje pripovedovanja, ki lahko traja do konca življenja.
◊ Metka Kristan, Zavod postoj in poglej Črešnjevec

USTVARJALNE POSTAJE – ustvarjalne delavnice in predstavitve

Ustvarjalnost je v nas. Tako nastanejo in zato se popravljajo knjige, za zgodbe zrastejo lutke, iz glave na papir švignejo stripi. Se vidimo na postaji!

Lutke iz cize – predstavitev različnih lutk in lutkovnih tehnologij

23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Lutke so stare kot svet. Čisto zares. Lahko visijo na nitih ali so nataknjene na palico, lahko se jih nadene kot rokavice. Lahko so sence ali predmeti. So vseh mogočih oblik, velikosti in barv, narejene iz različnih materialov in v različnih tehnikah. In kako nastanejo, kdo jih naredi, s katerimi orodji in postopki? Na vsa ta vprašanja imamo odgovore, izdamo pa vam tudi kakšno lutkovno skrivnost!
◊ Bibi Bobnar, Lutkovno gledališče Maribor

IGRALNA JASA – igre naše in vaše mladosti

Igra je spontana in ustvarjalna aktivnost, ki se pojavlja v vseh obdobjih našega življenja. Igra je svobodna, odprta in prijetna. Preko igre spoznavamo sebe in svet. Igramo se zaradi zadovoljstva. Končen rezultat igre ni pomemben, ne služi prihodnosti, ampak je tukaj in zdaj. Igraj se, igraj!
◊ Organizatorka: Vojka Miklavc

Igra raja – igranje na Igralni jasi

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Na Igralni jasi se igramo. Velike »natravne« igre vabijo k druženju. Človek ne jezi se, Tvister, Mlin … Vsak dan posvetimo tudi eni od dobrih starih družabnih iger, za katere skoraj ne potrebujemo pripomočkov ali pa jih najdemo v predalu, v naravi – vse ostalo je v srcu in glavi. Zvezde metat, Slepe miši, Gnilo jajce, Ali je kaj trden most?, Ljubljana – Zagreb – Beograd – Sarajevo – Skopje – Titograd in še mnoge druge. Pridi z nami se igrat!
◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor

Igre in igrače sveta – izdelovanje iger in igrač

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
V tistih časih, ko še ni bilo trgovin, so si otroci igrače izdelovali sami. Kar izmislili so si jih in jih naredili iz naravnih in odpadnih materialov. In tega se lotevamo tudi mi. Zbiramo, recikliramo in uporabljamo domišljijo. Naj igrače oživijo!
◊ Staša Štajnpihler, Violeta Jolić, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera

Lesene igrače in miselne igre – reševanje miselnih iger in prodajna razstava

23.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Razmigajmo možgane, izziv za vse neugnane. Zanka uganka zdaj je znanka.
◊ Franc Pahovnik

Človek ne jezi se evolucija – igranje družabnih iger

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Človek ne jezi se evolucija se igra z 12-stransko igralno »kocko« – dodekaedrom, ki ima dva krat po šest, pet, štiri, tri, dva, eno piko v belih in črnih barvah. Vrti se bolje in hitreje kot kocka ter preprečuje nameščanje pri metu. S figuricami avtomobilčki po znanih pravilih vozite od doma do garaže. Pripravljeni? Tudi na druge družabne igre?
◊ Irena Tomažin, Zavod Kalejdoskop in Dodekaeder

KORENINE SRCA – humanitarnost in dobrodelnost

Korenine srca so zaklad. Povezujejo in predstavljajo humanitarne organizacije s področij zdravstva, sociale, vzgoje, izobraževanja, mladinskega dela, prostovoljstva in okolja. Predstavniki in uporabniki organizacij nam svoje neprecenljivo delovanje približajo na ustvarjalen in edinstven način. Pridružimo se jim v predstavitvah, igranju iger, ustvarjalnih aktivnostih, reciklažnih delavnicah, svetovanjih, različnih prikazih in ozaveščanjih o vrednotah, ki nam bogatijo življenja in osmišljajo odnos s sočlovekom. Iz korenin srca v srce sveta!

◊ Društvo paraplegikov Podravja, ŠENT – CDZS Podravska regija, enota ŠENTLENT, Ozara Slovenija, Dnevni center Maribor, Ozara, storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., VDC Polž, Varstveno delovni center Sonček Maribor, Center za socialno delo Maribor, Materinski dom Maribor in Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, Center za pomoč na domu Maribor, PIKA, dnevni center za mladostnike in otroke Maribor, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,  Zaposlitveni center Avantus, PUPILLAM – društvo za razvoj potencialov, soc. p., Društvo salezijanski mladinski center, Mladinski kulturni center Maribor, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom pod Gorco d. o. o., Društvo TOTI DCA Maribor, Društvo študentov invalidov Slovenije, Društvo gluhih in naglušnih Podravja, Greenpeace Slovenija, Zavod za psihoterapijo, izobraževanje in znanost PAMINA Maribor, Zavod Izobilje, Društvo študentov psihologije Maribor, Društvo študentov medicine Maribor
◊ Organizatorka Vesna Gomboc
◊ Koordinatorica Mojca Hadela

Društvo Pupillam, so. p. – društvo za razvoj potencialov

22.–30. 6., 16.00–20.00
23., 24., 26., 30. 6., 10.00–13.00
Ko ljudje delamo to, kar nas veseli in s svojim delom osrečujemo tudi druge, smo izpolnili svoje poslanstvo. Poslanstvo društva Pupillam je spodbujati dobro v vseh ter povezovati in spodbujati k sodelovanju za dobrobit ljudi, živali in narave. Delo naj bo organizirano tako, da lahko vedno upoštevamo svoje vrednote in s tem omogočamo dostojno življenje sebi in drugim, pravi ekipa Pupillam in povabi na debatno omizje Kerpanova miza ter na info točko Kupujem odgovorno – kampanja Združenja socialne ekonomije Slovenije. Na delavnici ponovne uporabe in predelave tekstila Reuse pa si lahko izdelate vse za okras ali stas.

Greenpeace Slovenija

23. 6., 16.00–20.00
24. 6, 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ljudje različnih barv kože, iz različnih držav, z različnim verskim in kulturnim ozadjem, različnih političnih prepričanj se združijo v nenasilen boj za skupen cilj, ohranjanja naše Zemlje in njene zmožnosti, da vzdržuje raznolike življenjske oblike, za nas in za prihajajoče generacije. Svoje poslanstvo nam predstavijo prostovoljci v ustvarjalnih delavnicah ponovne uporabe, kjer se poučimo še o problematiki plastike na zemlji.

KNEDLOVA KUHNA – kulinarične dogodivščine

Knedl je kuhar, ki ve, kaj je dobra hrana. Ima poseben dar ter z znanjem in kančkom čarovnije pokaže in uči, kako pripraviti zdravo, a hkrati slastno hrano. Knedl z velikim nasmehom, obilico dobre volje in ogromnim srcem sporoča: Hrana = Zdravilo! Kuhanje je čarovnija in umetnost. Je način, kako pripravljamo in zaužijemo hrano. Je doživljanje hrane ter zmožnost pri tem uživati, doživljati okuse, barve, vonje in tudi zvoke v vsej polnosti in žlahtnosti. Kulinarika je hedonistično doživljanje prehranjevanja in vsega kar je povezano z njim. Kulinarične delavnice, stojnice dobrot, degustacije, svetovalnice, izmenjava receptov in še marsikaj.
◊ Organizator: Danilo Ivanuša, Zavod DrMr

Ajda in proso – pripravljanje jedi iz žit

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ajda spada med najbolj hranilno bogata žita. V Evropo so jo iz Azije in Sibirije prinesli v poznem srednjem veku. Uporabljamo predvsem njena semena, iz katerih z luščenjem naredimo ajdovo kašo, z mletjem pa ajdovo moko. Njen vonj privlači čebele, ki iz njenega peloda pridelajo poseben med močnega okusa. Proso botaniki uvrščajo med pražita. Uživali so ga že v kameni in bronasti dobi in poleg lana sodi med najstarejše kulturne rastline. Sledove prosenega zrnja so našli v malhi znamenitega Ötzija, mumije človeka iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Pripravimo jedi iz ajde in prosa na moderen način z okusom tradicije.
◊ Knedl sam

PRAVIČNE STOJNICE – predstavitve organizacij in pogovori

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Na stojnicah v Knedlovi kuhni dajemo priložnost predstavitve organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki se zavzemajo za pravičnejšo družbo, za bolj zdrav in svetel svet. Predstavljajo se z izdelki pravične trgovine, zdravo pridelano hrano in imajo odgovore na pomembna vprašanja.

Ustvarjalna zadruga Buna

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Buna je koncept, ki vključuje poznavanje porekla, zagotavljanje svežine, preglednost in odgovornost do okolja. Nastal je z namenom, da bi se uporabniki ob nakupu večkrat vprašali, od kod nekaj prihaja, kako je bilo narejeno, kako je sestavljena cena ter kakšen vpliv ima izdelek na okolje.
◊ Zadruga Buna, z. o. o.

Pravična trgovina 3MUHE

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Trgovina 3MUHE je prva pravična trgovina v Sloveniji. Prodaja izključno izdelke proizvedene, pridelane oz. narejene v sistemu pravične trgovine. Združuje kupce, prostovoljce in druge posameznike v navdihujočem spreminjanju sveta na bolje.
◊ Umanotero, Humanitas

Gabaroni testenine z okusom

22.–24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Predani tradiciji zemlje spoštujemo lokalno pridelano in nadzorovano proizvodnjo žit mletih na mlinu na kamen, saj le na tak način lahko jamčimo visoko kakovost in pravi okus testenin.
◊ Gabaroni

Pupillam – društvo za razvoj potencialov

22.–24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ko bo vsak človek deloval v skladu s svojo najmočnejšo točko, s svojimi visokimi vrednotami in poslanstvom, se bo spremenila tudi naša družba.
◊ Pupillam – društvo za razvoj potencialov

ZRVB – zavod za raziskovanje kvalitete bivanja

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Zavod ZRVB s svojimi dejavnostmi povezuje akterje javnega in zasebnega sektorja, predvsem na področju raziskovanja vode, zraka, hrane, reciklaže naravnih in umetnih virov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto bivanja.
◊ ZRVB – zavod za raziskovanje kvalitete bivanja

NARAVOLJUBJE – ekologija in delo z rastlinami

Posredovanje znanja o pravilnem ravnanju z zemljo, rastlinami in njihovimi živalskimi prijatelji v vrtnarskem oddelku in ob spoznavanju ekosistemske pridelave. V ekološkem oddelku možnost učenja starih in novih veščin izdelave vsakdanjih potrebščin iz naravnih materialov ter umetnost izdelave uporabnih stvari iz odpadnih materialov skozi reciklažne delavnice. Potapljanje v svet zelišč in aromaterapijo. Naravnemu bogastvu pretijo premnoge nevarnosti, če se ga ne naučimo spoštovati in mu prisluhniti.
◊ Organizator: Mišel Vugrinec

Igre in druženje v naravi ter učilnica na prostem

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Igra je učenje za življenje. Preizkušanje v različnih spretnostih – hoja s hoduljami, metanje obročkov na količke, zlaganje kock, štiri pokrovčke v vrsto in lovljenje rib. Na zabaven način urimo natančnost in potrpežljivost ter spodbujamo skupinsko delo in raziskovanje.
◊ ZPM

Ustvarjanje pod krošnjami in senzorične delavnice

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ustvarjanje na temo zmanjševanja količine odpadkov s ponovno uporabo. Predelava tekstilnih izdelkov, nakita, torb, nakupovalnih vrečk, v nove uporabne reči. In prebujanje čutov z boso hojo po slepi poti ob raziskovanju skrivnostnih zabojev.
◊ ZPM

Reciklirana igralnica in vertikalno vrtičkanje

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Vse o pomenu samooskrbe in ekološkem pridelovanju vrtnin, sadja, praktična delavnica-igralnica sejanja in sajenja zelenjave za velike in male. Vertikalno vrtnarjenje in vse o čiliju. Še o zeliščih in izdelava zelene zavese. Piksnanje, otroški labirint, pozabljene igre pa za naravno zabavo.
◊ Andreja Kolarek, Vertikalno vrtičkanje

Vrtičkarski kotiček

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Zelene, vrtičkarske delavnice na katerih si zavihamo rokave, umažemo roke z zemljo in ustvarimo svoje reciklirane mini vrtičke. Sadimo rože, zelišča, sejemo pikantno krešo. Iz naravnih materialov si en, dva, tri pripravimo namizno igro 3 v vrsto.
◊ Metka T. Gomboc, Tina Ternjak

Kotiček izdelkov iz narave

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Moč eteričnih olj in zelišč, priprava kozmetičnih izdelkov iz popolnoma naravnih sestavin, ki jih najdemo v skoraj vsaki kuhinji, po principu »kar ne smeš vnašati v telo, ne nanašaj na kožo.« Narava pa ponuja tudi les, zato si v rokodelskih delavnicah lahko izdelamo jedilni pribor in igrače, iz posebnih sadnih vrst in oreha pa tudi nakit, obeske, zapestnice in podobno.
◊ Leonida Hajd – Sapo in Esen Woodcraft, Matija Rižner s. p.

Reciklažni kotiček

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Delavnice Recikliramo z Ropotarnico. Iz odpadnih materialov novi uporabni predmeti. Posodice za shranjevanje, predmeti za muce in kužke, otroške igrače, nakit in modni dodatki, denarnice in tekstilne nakupovalne vrečke.
◊ Društvo Aktiviraj se

Na Zeleni stezi

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 27., 29. 6., 16.00–20.00
Predstavitev dejavnosti društva Zelena steza so vezane na preživljanje prostega časa v naravi. Tudi letos promoviramo in spodbujamo prosto igro v naravi in ustvarjanje z naravnimi materiali. Vse dejavnosti so prepuščene otroški domišljiji in kreativnosti. Odrasli, igrajte se po svoje!
◊ društvo Zelena steza

Bonatura

23., 24., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
26.–29. 6., 16.00–20.00
Slovenski specialist za proizvodnjo izdelkov iz naravnega materiala, ki so prijazni do ljudi in okolja. Srčna ekipa, ki verjame v moč in dobro narave. Smisel življenja so našli v naravi, zato kar delajo, delajo z veseljem, ki mu ni para. Le živeti je potrebno z naravo in lahko uživamo pridelke in izdelke, ki nam jih narava širokogrudno ponuja. Iz pokrovčkov za vložnine z uporabo domišljije izdelajte okraske in obešanke.
◊ Bonatura

Zabojček zdravja

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Najboljša zelenjava v Sloveniji, ki je pridelana brez umetnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, brez oranja in prekopavanja zemlje. Kako nam to uspeva, v delavnicah za otroke, mlade in odrasle. Predstavitev dela preko kreativnega poslušanja in ustvarjanja na zgodbico, ki smo jo napisali na našem inštitutu ter ustvarjanje mini vrtička po načinu ekosistemske pridelave. Pa še o trajnostnem načinu kmetovanja.
◊ Zabojček zdravja, Permakulturni Inštitut Maribor

IZZIV-IZUM – naravoslovje in tehnika

IZZIV-IZUM nas  popelje od neznatnih, a zanimivih stvari onstran leč mikroskopov vse do zvezd. Preizkusimo se  v vlogah modelarjev, tehnikov, fizikov in raziskovalcev in sanjajočih astronomov. Še več eksperimentov in raziskovanj, še več tehničnih spretnosti. Modelarske delavnice letos posvečamo pogledu v preteklost in tehniški dediščini – etnotehniki. V delavnici popravljanja koles pa poskrbimo za najbolj zelena prevozna sredstva.
◊ Organizator: Mišel Vugrinec

Učilnica v naravi: Klepet z živalcami  

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Čebele. Letos so na pobudo naše države dobile svoj svetovni dan. O pomenu čebel za preživetje človeka na planetu Zemlja, pa še o drugih majhnih, a pomembnih bitjih, hroščih in hroščkih, ki jim lahko zgradimo hotel za na vrt ali balkon. Spoznavanje gob, saj se je sezona nabiranja že začela, o njihovem mestu v ekosistemu in pomenu za življenje v gozdu in na travniku.
◊ ZPM

Zabavna učilnica: Spoznavanje astronomije in fizike na zabaven način

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
»Kar se Janezek nauči, to Janez zna«, še vedno velja! Zato odprimo oči, napnimo ušesa, pripravimo glavo, v Zabavno učilnico gremo na zabavo! Vsakodnevno lastnoročno preizkušanje naravnih zakonov pod mentorstvom naših naravoslovcev. Izdelovanje zabavnih fizikalnih poskusov za navduševanje prijateljev. Izdelovanje sončnih ur in kaj več o znanstvenem vidiku najbolj osnovnega življenjskega cikla.
◊ Društvo za razvoj naravoslovja in tehnike

Zabavna učilnica: Modelarstvo in tehnika

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
V letu Evropske kulturne dediščine je glavna Etnotehnika – modelarsko tehniški izdelki s pogledom v preteklost in tehniško dediščino. Izdelovanje letal, kozolcev, splavov, hišic, cimprač ... natančno odmerjeno, dobro pomerjeno! Žeblji, kladivo, škarje, lepilo, dela obilo.
◊ Društvo za razvoj naravoslovja in tehnike

Kolesarska popravljalnica: Spoznavanje s kolesom in njegovimi potrebami ter ABC popravljanja koles

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Bicikel ali kolo? Tega ne moreš vedeti kar tako, na oko. Pridi, pa vse bolj jasno bo! Že četrto leto zapored poskrbimo za vaše najbolj zeleno prevozno sredstvo in nudimo brezplačne preglede koles ter manjša brezplačna popravila.
◊ Zadruga BikeLab

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI – športna zabava

Gibki, prožni, vsega zmožni je sklop, namenjen spoznavanju različnih športnih panog in aktivnosti. V izposojo različni športni rekviziti, s katerimi lahko igramo badminton, namizni tenis, pa skakanje s kolebnico, metanje frizbija in vortexa, balinanje, veslaški simulator … Jutranje vodeno ogrevanje ali skupno prebujanje na jasi. Spoznavanje z naravnimi oblikami gibanja na dveh spretnostnih poligonih, prilagojenih starosti otrok. Igre z barvnim padalom, lovljenje ravnotežja in igre za urjenje natančnosti. In zares veliko predstavitev različnih športov, društev in organizacij.
◊ Organizatorka: Anja Kogler, Športni Junak

Športna rekvizitarnica – izposoja različnih rekvizitov

22.–30. 6., 9.00–12.00, 16.00–20.00
Badminton loparji, kolebnice, frizbiji, vortexi, hodulje, balinčki in drugi rekviziti za prosto igro na tratah in poteh parka.
◊ Športni Junak

Spretnostni poligon – premagovanje ovir na poligonu

22.–30. 6., 9.00–12.00, 16.00–20.00
Premagovanje ovir, lovljenje ravnotežja, učenje spretnosti na vedno drugačnem poligonu, polnem športnih izzivov.
◊ Športni Junak

PREDSTAVITVE RAZLIČNIH ŠPORTNIH ORGANIZACIJ – predstavitve različnih športnih disciplin, v katerih se lahko preizkusite

Akrojoga, leteča joga – predstavitev in vadba  

22. 6., 10.00
23., 27. 6., 16.00
24. 6., 11.00
Predstavitev akrojoge se prične s krajšim ogrevanjem. Sledijo osnovni elementi akrojoge, to so ptička, stolček, kit in še kak.
◊ Maja Davis, Nina Vrban, Luka Bombek

Kreativne igre – različne igre in predstavitev Društva mladih kreativcev Slovenije

24. 6., 9.00–12.00, 16.00–20.00
Preizkusite, kar še niste in doživite nekaj novega. Japonsko mečevanje, ciljanje tarč z NERF metalci in ostalo NERFanje, Angry birds v naravi in druge tematske igre. Radovedni?
◊ Društvo mladih kreativcev Slovenije

FUSION balance – skupinska vadba za vse generacije

24. 6., 9.00
Vadba Fusion BALANCE je mešanica različnih tehnik obvladovanja telesa skozi gibanje, v kateri se prepletajo različne vadbene tehnike – pilates, joga, tai chi in kineziološki pristop.
◊ Marko Geršak & Bodifit

Razvojno igralne urice za otroke in dojenčke – predstavitev in druženje

24. 6., 10.00
Razvojno igralne urice so srečanja mamic z dojenčki in otroci. Z njimi telovadimo, pojemo, se igramo prstne igre, naučimo se masaže in rešimo marsikatero težavo že s samim pogovorom med seboj. Tukaj je prostor za deljenje izkušenj, nasvetov in postavljanje vprašanj, ki so vezana na prve mesece z dojenčkom.
◊ Izidora Vesenjak Dinevski

Aikido, samoobramba za vsakogar – učenje aikida in predstavitev Aikido kluba Hakama Maribor

24. 6., 16.00
V obliki poučnega treninga predstavljamo borilno veščino aikido. Preizkusite se v različnih tehnikah samoobrambe.
◊ Aikido klub Hakama Maribor

BODIFIT CROSS pohod – pohod z vadbo

24. 6., 18.30
Podajmo se na BODIFIT CROSS pohod, ki izhaja iz vadbe FUSION CROSS, torej intervalnega treninga po postajah. S končnim ciljem opredeljen pohod z eno ali več postajami, na katerih se skupinsko izvajajo zabavne, sproščujoče in obremenitvene vadbe, ki se konča z nasmehom.
◊ Marko Geršak & Bodifit

RAZVAJALNICE – sprostitev telesa in nega duha

Razvajalnice so Ljubezen in osebna rast – delavnice za osebnostno rast, terapije za izboljšanje odnosov, za boljšo kvaliteto življenja in umetnost bivanja. Zdravje za telo – fizične in energijske aktivnosti za dvig življenjske energije, esence za boljše počutje, za sprostitev in razvajanje. Obilje duha za lepše življenje – najboljše za dvig stanja zavesti, možnosti notranjih uvidov in boljšega samospoznavanja, za odprtega duha in za obilje notranjega miru.
◊ Organizatorka: Mojca Kasjak

LJUBEZEN IN OSEBNA RAST – delavnice za osebnostno rast, terapije za izboljšanje odnosov, za boljšo kvaliteto življenja in umetnost bivanja

AVATAR ®– Zavestno ustvarjanje lastnega življenja

22., 25., 26. 6., 16.00–20.00
23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ali je možno, da se človek nauči resnično vzeti življenje v svoje roke in spremeniti to, kar si želi sam?  Postati prijatelj sebi, da lahko postaneš prijatelj drugim. Mag. Mia Miše, Avatar Master, trenerka veščin Avatar prinaša v Slovenijo novosti učenja metode Avatar®. Govorimo o tem,  kakšni so  postopki in kako lahko vsak dostopa do skritih misli in prepričanj, ki se jih niti sam ne zaveda.
◊ Mia Miše, metoda Avatar

ZDRAVJE ZA TELO – fizične in energijske aktivnosti za dvig življenjske energije, esence za boljše počutje, za sprostitev in razvajanje

Dinamična joga

22. 6., 17.00–18.30
23., 24. 6., 10.00–11.30
Gre za fizično zahtevnejšo vadbo z velikim poudarkom na zavedanju telesa in fokusu uma. Umiritev uma in pozornost, obrnjena vase na začetku prakse ter vzpostavljanje pozornosti skozi vso vadbo, omogočata fizično zahtevnejšo vadbo, četudi smo začetniki v jogi. Tekoče in intenzivno zaporedje asan skrbi za izboljšanje gibljivosti, moči in vzdržljivosti telesa, mišic in sklepov, ter ravnotežje.
Primerna tako za ženske in moške, ki imajo radi dobro fizično kondicijo in željo po pravi, notranji moči.
◊ Anita Čanadi, Plesna izba Maribor

Oksi-vital masaža

22., 26., 27. 6., 16.00–20.00
23., 24., 30. 6., 10.00–13.00
Pri Oksi-vital masažah gre za posebne vrste uglasitev med maserjem in telesom masiranca, z namenom, da se intenzivno sproščajo hormoni sreče, predvsem oksitocin. Poseben stil masiranja, kjer se dodajajo novi elementi Oksi-vital masaže.
Urnik dejavnosti po dnevih:
22. 6., 16.00–20.00 in 26. 6., 16.00–20.00, Predstavitev in demonstracija masaže dlani
23. 6., 10.00–13.00 in 27. 6., 16.00–20.00, Predstavitev in demonstracija masaže hrbta in vratu (na stolu)
24. 6., 10.00–13.00 in 30. 6., 10.00–13.00, Predstavitev in demonstracija masaže hrbta (na blazini oziroma joga matu)
◊ Velko Zupan, društvo Oksi-vital, www.oksivital.si

Alternativne oblike zdravljenja – QiGong, kratke masaže, učenje samomasaže, refleksoterapija, akupresura, zdravilne punčke, razstava otroških slik

22., 23., 29. 6., 16.00–20.00
24., 28., 30. 6., 10.00–13.00
Ljudi želimo naučiti, čemu je namenjena komplementarna, alternativna medicina – tradicionalna kitajska medicina. Vadba QiGong, učenje samomasaže, refleksoterapije, kratke masaže, akupresura, izdelava zdravilnih punčk iz zelišč in razstava otroških slik.
◊ Martina Težak – Društvo za alternativne oblike zdravljenja TUI-NA 24 in Diana Krčmar – Frajlica

Darinka Tuina – tradicionalna kitajska masaža

23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Tuina masaža je pomembna komponenta tradicionalne kitajske medicine, saj jo na kitajskem za zdravljenje, skupaj z akupunkturo in kitajskimi zelišči, uporabljajo že več kot 2000 let. Tuina masaža sprošča mišične skupine, sklepe in področja bolečin v telesu, izboljšuje cirkulacijo krvi ter s stimulacijo akupunkturnih točk lahko odstranjuje energetske blokade na meridianih. Znanja in izkušnje tuina masaže so bile pridobljene v ordinaciji doktorja tradicionalne kitajske medicine Li Furu-ja.
◊ Darinka Brešar

Ajurvedske prakse – Inštitut Anahata Maribor

23., 24. 6., 10.00–13.00
Starodavna ajurvedska praksa, ki se izvaja v Indiji že več kot 5000 let, vodi k stanju umirjenosti, miru in spokojnosti. Stimulacija določenih točk očisti poti in izboljša strukturno in funkcionalno povezanost kanalov.
Urnik dejavnosti po dnevih:
23. 6., 10.00–13.00, Marma terapija glave – krepitev živčnega sistema, miselno in čustveno razstrupljanje ter uravnovešanje razpoloženja
24. 6., 10.00–13.00, Marma terapija telesa – stimulacija prebave, limfnega sistema, žlez in organov
◊ Maja Kolarević, Institut Anahata Maribor

OBILJE DUHA ZA LEPŠE ŽIVLJENJE – najboljše za dvig stanja zavesti, možnosti notranjih uvidov in boljšega samospoznavanja, za odprtega duha in za obilje notranjega miru

Tarot

22., 23., 25., 27., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
24., 26., 28. 6, 10.00–13.00
Tarot se nam s svojimi simbolnimi podobami pomaga povezati z nezavednim, kjer obstajajo ustvarjalne rešitve in perspektive, neodkriti darovi in potenciali, dopolnitve našim zavestnim držam in prepričanjem. Branje Tarota nikakor ni vedeževanje, napovedovanje prihodnosti, prerokovanje bodočih dogodkov ali podajanje neznanih informacij. Je orodje, s katerim svojo psiho stimuliramo v generiranje ustvarjalnega uvida ali rešitve, orodje, ki pomaga na plan pripeljati tiste nezavedne vsebine, ki so trenutno ključne za to, da boste v situaciji opolnomočeni.
◊ Ana Drevenšek, Društvo Rdeči Šotor

Angelski readingi

23., 24. 6., 10.00–13.00
Mateja Mrak predaja sporočila in pomaga ljudem, da odprejo oči ter zaživijo svoje življenje.
◊ Mateja Mrak

Rune – nordijske šepetalke skrivnosti

24., 28. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Če v vas že dlje časa zorijo vprašanja, na katere nimate odgovorov, vam Rune – nordijske šepetalke skrivnosti skupaj z Andrejko Ravnjak ponujajo pogovor. Iz zgodovinskega vidika so rune grafični znaki starodavnih germanskih jezikov, ki simbolizirajo glasove. V vseh germanskih jezikih izraz runa pomeni skrivnost, šepet, mrmranje, skrivni dogovor. Ezoterično znanje so učitelji nekoč šepetali svojim učencem v uho, saj je bilo to znanje namenjeno le izbranim posameznikom.
◊ Andrejka Ravnjak

Šola Luči: meditacije

23., 27., 29. 6., 17.00–20.00
24., 30. 6., 10.00–12.00
V okviru Zavoda Šola Luči izvajamo skupinske meditacije. Na kratko vam predstavimo tudi knjigo Šola Luči, Pot do Resnice, avtorjev Petre in Uroša Dobnikarja, ustanoviteljev zavoda. Obiskovalcem približamo vpliv meditacije na počutje, zavedanje in dojemanje življenja. Člani Šole Luči pripravljamo meditacijske koncerte in zvočne kopeli s pomočjo kristalnih zvočnih inštrumentov.
Zavod Šola Luči, Uroš Dobnikar, Petra Dobnikar

PSI, PRIJATELJI LJUDI – predstavitve društev in organizacij, ki se ukvarjajo z nego in vzgojo psov

Pes je človekov najboljši prijatelj. Zakaj? Pridi in spoznaj. Katere lastnosti odlikujejo različne pasme in katere poklice lahko opravljajo psi? Za vse pasjeljube in radovedne! Pasja vzgoja, pasji reševalci, rehabilitacija in izboljšanje počutja otrok, mladostnikov, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami in ne nazadnje zdrav slog s psi. Pasji nasveti in ostale pasje reči. Hov!
◊ Organizatorka: Teja Musič

Spoznajmo hrte – pogovori na zofi

23. 6., 16.00–20.00
24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
30. 6., 10.00–13.00, Predstavitev izdelkov za hrte Galgina
Po mestu se sprehajajo psi z značilno suhljato obliko telesa. To je hrt. Angleški hrt, španski hrt, mali angleški hrt, italijanski hrt ... in tudi največji pes na svetu, irski hrt. Gre za najhitrejše izmed psov, ki v teku dosežejo tudi 70 km/h. So pa tudi hišni ali lahko bi rekli kar »kavčni psi«. Ker v svetu obstajajo ljudje, ki hrte izkoriščajo v namene tekaške industrije, lova ali cursinga, se Društvo Hrtji svet ukvarja z iskanjem novih, prijaznih domov hrtom, ki so bili v svojih domovinah zlorabljeni. Ob zofi tudi predstavitev in prodaja izdelkov za hrte Galgina.
◊ Društvo Hrtji svet Slovenije in Galgina

ŽIVA KNJIŽNICA – pogovori z živimi knjigami

Živa knjižnica je metoda, v okviru katere si lahko obiskovalci – bralci, namesto knjig s trdimi platnicami, izposodijo žive knjige – osebe, z zanimivimi življenjskimi zgodbami.
◊ Organizatorka: Marja Guček

ŽIVA KNJIŽNICA

23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Živa knjižnica je inovativna metoda, ki skozi aktivni dialog ozavešča in izobražuje o človeških vrednotah in človekovih pravicah ter na tak način spodbuja razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Sicer pa je Živa knjižnica kot vsaka druga knjižnica: ima čitalnico, knjižnični pult, knjižničarja_ko, izposoja poteka za določen čas in se zabeleži na knjižnično izkaznico, bralci in bralke pa si lahko, potem ko knjigo preberejo in jo vrnejo, če želijo, izposodijo novo. Kljub temu pa se Živa knjižnica od ostalih knjižnic razlikuje v eni pomembni stvari – v Živi knjižnici so knjige ljudje, posamezniki in posameznice z zanimivimi življenjskimi zgodbami, ki so jih pripravljeni deliti z drugimi. To pomeni, da branje poteka v obliki pogovora, skozi katerega odkrivamo realnosti živih knjig in spoznavamo njihove načine za spopadanje s predsodki in stereotipi, ki jih ljudje »nalepimo« na njih kot pripadnike družbeno ogroženih, stigmatiziranih skupin.
◊ Marja Guček, prostovoljci, Mladinski kulturni center Maribor

ARTINFO – informacijska točka

Poleg prijaznega svetovanja in obveščanja je na voljo prva pomoč za manjše in večje peripetije. Tu morda ponovno najdete izgubljene predmete, starše, prijatelje, otroke. Lahko pa le pokramljate. Artinfo je začetek svobode in smeha!
◊ Organizatorka: Teja Musič

22.–30. 6., 10.00–20.00
Informiramo in zabavamo. Ves čas, za vas!
◊ Teja Musič

 

Vsi programi so brezplačni in nadvse privlačni.
Sodelovanje v programu poteka na lastno odgovornost.
V primeru dežja program odpade.

 

POSEBNO OBVESTILO

V skrbi za vašo varnost vas, obiskovalce in organizatorje, pozivamo, da se ne zadržujete pod krošnjami večjih dreves, saj je nenadne odlome vej in podrtja dreves nemogoče napovedati.
Ne le ob neurjih in večjih sunkih vetra, nevarnost obstaja tudi ob lepem vremenu.
Bodimo odgovorni, ostanimo živi in zdravi, predvsem pa se imejmo radi.

Lokacija

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava