V času festivala bo dnevno od 16.00 do 1.00 ure zjutraj naslednji dan vzpostavljena popolna zapora vozišča med Vodnim in Sodnim stolpom.

V času festivala bo dnevno od 16.00 do 1.00 ure zjutraj naslednji dan vzpostavljena popolna zapora vozišča.

Za dostop do garaž na območju Lenta smo za lastnike pripravili posebne festivalske dovolilnice oz. nalepke, ki jih lahko z osebnim dokumentom, prometnim dovoljenjem ter dokazilom o lastništvu garaže prevzamete v Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor (vhod z Ulice slovenske osamosvojitve), in sicer med 10. in 17. uro (vsak delovni dan do 25. 6.) oz. med 10. in 19. uro (vsak dan od 25. 6. do 3. 7. 2021).

Vsi, ki imate dovolilnico za parkiranje vozila v coni 4, boste lahko parkirali na celotnem območju con 2, 4 in 6, in sicer:

Cona 2

 • Ul. heroja Bračiča – odsek med Vošnjakovo ul. in Ul. heroja Šlandra;
 • Ul. heroja Šlandra – odsek med ul. heroja Šlandra in Sodno ul.;
 • Ul. heroja Šlandra – odsek med Sodno ul. in Partizansko cesto;
 • Sodna ulica – odsek med Vošnjakovo in heroja Šlandra – severna stran;

Cona 4

 • Slomškov trg, Slovenska ulica, Orožnova ulica, Glavni trg;
 • Lent zahodno od Starega mosta, Lent (Usnjarska ul.);
 • Strossmayerjeva ulica – odsek med Gosposvetsko in Smetanovo ulico;
 • Vzhodna stran vozišča Ulice talcev, med Ul. kneza Koclja in Loško ul.;
 • Parkirišče pod Titovim mostom, med Ul. kneza Koclja in Loško ulico;

Cona 6

 • Smetanova ulica;
 • Lent (med Pristanom in Sodnim stolpom), Ob bregu;
 • Zahodna stran vozišča Prežihove ul., med Gosposvetsko cesto in Belačevo ul.;
 • Parkirišča na delu Smetanove ul., pred objekti Smetanova 27–34;
 • Parkirišča ob južnem delu vozišča Gosposvetske c., ob objektu Gosposvetska c. 11–19.

Za podporo in razumevanje se vam lepo zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo, ekipa Festivala Lent 2021