Počaščeni smo, da je premier slovenske vlade za eno postojank na svojem prvem delovnem obisku izbral tudi Narodni dom Maribor.

Na sproščenem a zelo informativnem srečanju je direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina Gogo predsednika vlade, Roberta Goloba, povabil na jubilejni 30. Festival Lent, ki je tik pred vrati – prične se že čez deset dni, 24. junija! (foto Marko Pigac)

Počaščeni smo, da je premier slovenske vlade za eno postojank na svojem prvem delovnem obisku izbral tudi Narodni dom Maribor. To razumemo kot priznanje našemu tridesetletnemu delu pa tudi kot potrditev, da smo s svojimi raznovrstnimi programi, razvejanimi partnerstvi in aktivnim zavzemanjem za boljši položaj kulturnega sektorja uspešno presegli občinske meje in se uveljavili kot regionalno kulturno središče ter pomemben kulturni akter v državi.

Kot stičišče ustvarjalnosti in povezovanja želimo še naprej aktivno sooblikovati slovensko kulturno krajino ter prispevati k razvoju kreativnega sektorja, zagotavljati široko dostopnost kulture in njen pluralizem ter graditi moderno, odprto, vključujočo družbo.

Obisk prvega med ministri nam daje sporočilo, da v vladi ta naša prizadevanja podpirajo in delijo tudi naše prepričanje, da kultura ni in ne sme biti zgolj temelj slovenske družbe, temveč mora postati tudi njen motor, ki tako prek kreativnih industrij kot kulturnega turizma ter ostalih oblik medsektorskega povezovanja pomembno prispeva h gospodarski rasti. Zato si bomo še naprej intenzivno prizadevali tudi za učinkovite in plodne povezave z gospodarstvom.