Art kamp

Art kamp | za otroke | Delavnice
  • 16.00 - 20.00
  • Mestni park
    /
  • Vstopnine ni.

Zeleni festival ustvarjalnosti za družine in otroke vseh starosti.

Art kamp nas na promenadi, tratah in poteh Mestnega parka Maribor, od 23. junija do 1. julija, vsak dan pogosti s kulturo, z umetnostjo, z znanostjo, s športom, z rekreacijo in zabavo.

Za boljši svet, borbenega in svobodnega duha kot velik slovenski poet – Kajuh.

DROBNA PESEM

Jaz sem
              droben, droben list,
ki drevo
               mu daje hrano.
To drevo
                iz zemlje rase,
zemlja
            pa je vir življenja,
in življenje
                    vir človeštva,
in človeštvo,
                      to je hrast,
ki človeku
                  daje rast.

Karel Destovnik Kajuh

Vojka


Mestni park Maribor, poletje 2023

Šestnajsto poletje lepih kultur, različnih umetnosti, smele zabave, športa in rekreacije, v duhu mladosti, norosti, modrosti, v nabiranju spretnosti, v raziskovanju preteklosti, skupaj rastemo, odraščamo, a ostajamo radovedni in zavedni – Art kamp. Srčna druženja v naročju zelenih livad in svetlih poti. Spet in znova povabljeni!

Letošnje leto je v znamenju prosa, spretnosti in Kajuhove poezije.

Prosinec prósi prosò. Nekdaj je bilo od letine odvisno življenje, zdravje, obstoj. Lačni zimski januar je bil poln želja po prosu, ki je z obiljem svojih zrnc davni simbol blaginje. Prosena kaša je bila od srednjega veka naprej pogosta jed slovenskega kmečkega prebivalstva. Shranjeno v kaščah so pripravljali na sto in en način. Vračanje k tradiciji, ljubezen do domačega, kmetovanje, samooskrba – polna dlan prosene kaše – Lonček, kuhaj!

In mi kuhamo. Beremo. Pišemo. Govorimo. Rišemo. Slikamo. Oblikujemo. Tečemo. Skačemo. Žagamo. Brusimo. Zabijamo. Merimo. Gradimo. Podiramo. Spletamo. Razpletamo. Poslušamo. Opazujemo. Preizkušamo. Poizkušamo. Znova poizkušamo. Pademo. In se poberemo. Tako nabiramo buške, napake in izkušnje ter urimo spretnosti. Od mojstric in mojstrov se učimo in z vajo postajamo vedno boljše in boljši.

Art kamp nas na promenadi, tratah in poteh Mestnega parka Maribor, od 23. junija do 1. julija,vsak dan med 9. in 20. uro, pogosti s kulturo, z umetnostjo, z znanostjo, s športom, z rekreacijo in zabavo.

Oder Triglav ob 10. 30 uri vabi na glasbene in plesne projekte, pod večer, ob 19. 00 pa na glasbene poslastice, koncerte znanih zasedb različnih glasbenih zvrsti.

Med 9. oz. 10. in 13. ter 16. in 20. uro se skozi ustvarjanje in predstavitve dotikamo dediščine, knjige in bralne kulture, likovnih umetnosti, zdravega prehranjevanja, zdravja telesa in duha, naravoslovja in naravoljubja, iger in športa, tujih kultur in ranljivih skupin.

Leta 2017 smo kot prireditev z manj odpadki začeli uvajati strožje ukrepe za zmanjševanje njihovih količin in ločeno zbiranje. S skupnimi močmi nam je uspelo, da smo postali Zero waste prireditev. Ohranjajmo ta zgled. Zbirajmo, reciklirajmo, sortirajmo, opozarjajmo – za bolj čist in zdrav planet!

Žanjemo, kar sejemo,
ekipa Art kampa


DEDIŠČINA OKOLI NAS – o kulturni dediščini

◊ Organizatorka in koordinatorka: Milena Antonić

»To, kar človek doživlja v mladih letih, kar se kali skozi mlado dušo, to ostane odločilno pri odraslem, iz tega rastejo nagibi, dejanja.« Prežihov Voranc

Podedovanemu odstiramo tančice skrivnosti in prisluškujemo zgodbam, ki jih dediščina pripoveduje, da postane živa ter tako začutimo njeno materialno in duhovno sporočilo. Le ko cenimo svojo dediščino, identiteto, lahko širimo obzorja s spoznavanjem skupne dediščine in iskanjem skupnih korenin v širšem prostoru. Bolj ko dediščino spoznavamo in razumemo, lažje oblikujemo odnos do preteklosti in prihodnosti. Sooblikovalci sklopa Dediščina okoli nas negujemo tradicijo, spretnosti in znanja ter jih z odgovornostjo prenašamo na nas zdaj in na zanamce. Skozi igro, prikaze in delavnice z vsemi čuti spoznavamo vse zvrsti kulturne dediščine, ki se med sabo prepletajo in so nosilke zgodb naše skupnosti.

Raziskovalci parka – samostojno spoznavanje parka

23. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Mestni park Maribor je kulturni spomenik lokalnega pomena, ki predstavlja prehod iz zazidanih mestnih površin v zeleno naravno okolje in je zavarovan kot spomenik oblikovane narave. V njem ne srečamo le različnih vrst dreves, grmovnic, urejenih cvetličnih nasadov, živali, temveč tudi prostore grajenih objektov, spomina in spomenikov, povezanih s pomembnimi dogodki in ljudmi, ki so se  v različnih zgodovinskih obdobjih spreminjali. Le-te samostojno raziskujemo in spoznavamo s pomočjo napotkov, zemljevida parka z izbranimi točkami ter ob tem rešimo še križanko.

◊ Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Vid Kmetič, Rajzefiber Mojca Horvat, Pokrajinski arhiv Maribor

Pastirčkov dan – doživetje Pohorja

23. 6., 26. 6., 27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Pastirsko življenje je na Pohorju spoznal prav vsak otrok, preden je pričel s šolanjem. Na Pastirskem dnevu se udeleženci igramo pastirske igre ali »pastirske tümarije«. Izdelamo si pastirski klobuk iz klobučevine in ga okrasimo s travniškimi cvetlicami, ki jih naberemo kar sami.

◊ Ursula Pipenbaher, Martina Zanjkovič, Mateja Lešnik, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Lahkih nog po mariborskem obzidju naokrog – spoznavanje zgodovine mesta

23. 6., 24. 6., 28. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

V 16. stoletju  so modernizirali in utrdili mestno obzidje, saj je bil Maribor takrat pomembna strateška postojanka. Do danes so se ohranili Vodni, Sodni, Židovski in Čeligijev stolp, grajska bastija in le skromni deli obzidja. Namizna igra nas na igriv in družaben način popelje po mariborskem obzidju, obenem pa spodbuja radovednost. Cilj igre je čim hitreje skleniti krog in pridobiti nova znanja. Med potjo je potrebno premagati marsikatero oviro. Igralne figure si igralci izdelamo sami.

◊ Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Urška Pliberšek, Društvo za ZN za Slovenijo; Unesco mladinska platforma

Trafika ob parku – zgodovina mesta in oblikovalska delavnica

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Na začetku parka stoji Trafika ob parku, ki je prostor zanimivih razstav in druženja. Po samostojnem ogledu trafike si izdelamo repliko trafike ter jo poljubno okrasimo.

◊ člani in članice, Društvo Trafika

Moja inicialka – spoznavanje dediščine

25. 6., 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Oglejmo si različne listine, na katerih so čudovito okrašene prve črke – inicialke. Obogatene so z ilustracijami oz. iluminacijami in vsebujejo živalske, rastlinske in portretne upodobitve. S pomočjo manjšega trika prenesemo inicialko svojega imena na tekstilno vrečko ali mapo. Poljubno jo okrasimo.

◊ Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Urška Pliberšek, Društvo za ZN za Slovenijo; Unesco mladinska platforma

Herman lisjak na Art kampu – bonton in igranje

26. 6., 10.00–13.00

V Otroškem muzeju Hermanov brlog je na ogled stalna razstava o igračah in občasna – Hermanov bonton. Ustvarjalnice se navezujejo na razstavo o bontonu – spoznavamo pravila primernega vedenja in ustvarjamo v delavnicah Bonton pri mizi in Moj prvi pogrinjek. Obiskovalcem so na voljo tudi pobarvanke na temo obeh razstav in družabne igre: Hermanov spomin, igralne karte Hermana Lisjaka, Herman, ne jezi se, kocke, sestavljanke.

◊ Jožica Trateški, Katja Pur, Muzej novejše zgodovine Celje, Otroški muzej Hermanov brlog

Galerija Murska Sobota – interaktivne igre z reprodukcijami umetnin iz Stalne zbirke Galerije Murska Sobota

26. 6., 10.00–13.00

Stalna zbirka Galerija Murska Sobota obsega že 686 umetnin, razdeljenih v tri sklope: slikarski del, kiparski del, dela na papirju. Udeleženci na igriv in zabaven način spoznavamo bogato likovno dediščino iz stalne zbirke.

◊ Irma Brodnjak Firbas, Jelka Geder-Kosi, Galerija Murska Sobota

Ljudska glasbila in zvočila – spoznavanje dediščine in delavnica

26. 6., 10.00–13.00

Na delavnici preko igre in zabavnih vsebin spoznavamo glasbila, ki so jih uporabljali nekoč. Otroci ne ostanemo praznih rok, saj domov lahko odnesemo izdelek presenečanja.

◊ Uroš Dokl, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Jan Malec, Trafika – muzej za enega

Kaligrafija – spoznavanje dediščine in lepopisja

26. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
27. 6., 10.00–13.00

Udeleženci se na kaligrafski delavnici preizkusimo v pisanju s kaligrafskim peresom. Ob spoznavanju osnov pisanja in glavnih značilnostih pisave napišemo kratko besedilo na list papirja, ga preložijo na način kot so to počeli v preteklosti ter ga zapečatimo z voskom. Spoznamo, da lahko že z osnovami, pridobljenimi na delavnici, obogatimo besedila in v način komunikacije vnesemo osebno noto, ki se dandanes v izmenjavi elektronskih sporočil izgublja.

◊ Špela Valadžija, Pokrajinski arhiv Maribor

O Grajskem mucu Tigiju – spoznavanje dediščine

26. 6., 27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
28. 6., 10.00–13.00

Uvodoma zaigramo krajšo lutkovno igro o Grajskem mucu Tigiju, nato preberemo slikanico o življenju na gradu. Na delavnici napišemo kratko pisemce svojim staršem, starim staršem, prijatelju, manjši pa vsaj črko ali dve, morda svoje ime ... pismo prepognemo in ga zapečatimo. Z voskom in pečatom, tako kot so delali včasih.

◊ Ivana Unuk, Klara Štampar, Pokrajinski muzej Maribor

Narava in bajeslovje Pohorja – razstava, igra in ustvarjanje

27. 6., 10.00–13.00

Skozi ilustrativno predstavitev vsebin razstave Narava in bajeslovje Pohorja ter skozi igro in udeležbo v kreativni delavnici ustvarjanja z naravnimi materiali udeležencem predstavimo izjemno naravo in bajke Pohorja, čaroben svet kamnin in mineralov, zanimive živali in rastline, njihove življenjske prostore ter posebnosti.

◊ mag. Mojca Bedjanič in Andreja Senegačnik, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, razstava v sodelovanju s Pionirsko knjižnico Nova vas

Podzemlje Pece – spoznavanje turističnega rudnika in muzeja

27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Podjetje Podzemlje Pece varuje, ohranja in vzdržuje objekte nekdanjega Rudnika svinca in cinka Mežica, ki so zavarovani kot tehnični in kulturni spomeniki, ohranja zgodovinsko znanje o rudniku in ljudeh, ki so dolga leta živeli z njim in zanj, z različnimi programi pa ozavešča javnost o pomenu geološke, naravne in kulturne dediščine ne samo rudnika ampak njegovega širšega območja oziroma čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Poglejmo najbolj značilne minerale, ki jih najdemo na območju Geoparka Karavanke, izvemo, kako jih med seboj ločujemo, izdelajmo svoj mineral.

◊ Darja Komar, Podzemlje Pece in Geopark Karavanke, Lara Piko, Podzemlje Pece, mag. Mojca Bedjanič  in Lenka Stermecki, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor

Zapestnica prijateljstva – spoznavanje dediščine

28. 6., 30. 6. 16.00–20.00

Iz pisanih bombažnih niti stkemo zapestnico – zase, za prijatelja, za starše, sestre, brate …

◊ Metka Stergar, Renata Čeh, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Fosili živali iz nekdanjega Panonskega morja – zbirka fosilov Muzeja Laško in igranje iger

29. 6., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Predstavljamo zbirko fosilov Muzeja Laško: fosile živali iz nekdanjega Panonskega morja – zob morskega psa, morski ježki, ribe, lupine školjk, hišice polžev … in fosile živali iz ledenih in medledenih obdobij – mamut, los, jamski medved, tur … Vse primerke lahko tudi primemo v roke. Spoznajmo še, kakšni so načini fosilizacije in okolja, v katerih so živele živali, katerih fosilni ostanki so na ogled. Igrajmo družabne igre – Potovanje skozi geološko preteklost in Dinozavrski spomin.

◊ Tomaž Majcen, Muzej Laško

Zmajske čarovnije – čarobni izziv in ustvarjalna delavnica

29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Zmaji spadajo med najstarejša mitološka bitja in so varuhi narave, največjih skrivnosti sveta in modrosti življenja. Ker pa se še vedno najde marsikdo, ki krvoločne zmaje iz izmišljenih starodavnih pravljic meče v isti koš s pravimi zmaji, so se ti umaknili v skrivni svet in se pokažejo le še izbranim srčnim ljudem, ki verjamejo v čarovnije. Zato smo pripravili prav poseben čarobni izziv. Le komur uspe odčarati začarane zmajske predmete, lahko za hip pokuka v njihov svet, ki je poln tudi zanimivih čarobnih izrekov in urokov. S pomočjo grajske čarodejke in alkimista izbrani izrek shranimo v magično mini stekleničko ter tako poskrbimo, da njegova čarobna moč nikoli ne oslabi in da nas vedno varuje.

◊ Marja Kovanda, Žiga Bunič, Javni zavod Ljubljanski grad

Tkemo v krogu – spoznavanje dediščine

29. 6., 16.00–20.00

Na osnovi iz rabljenih CD ploščkov se naučimo tkati v krogu. Stkemo lep dekorativni izdelek.

◊ Metka Stergar, Renata Čeh, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Nakit iz žice – spoznavanje dediščine

30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Vsak kos nakita nosi zgodbo o svojem nastanku, pomenu, lastniku. Nakit bogati naša življenja že tisočletja, z namenom olepševanje telesa, za pripenjanje oblačil, za izražanje moči. Na delavnici izhajamo iz arheoloških najdb nakita, žico zvijemo v spiralo in jo obesimo okrog vratu.

◊ Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Mojca Horvat, Pokrajinski arhiv Maribor, Urška Pliberšek, Društvo za ZN za Slovenijo; Unesco mladinska platforma

Prstne igre, mačja zibka – spoznavanje dediščine

1.7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Spoznajmo igre in odštevanke. Poznate igro z vrvico, imenovano mačja zibka? Igrajo jo ljudje iz vseh kulturnih okolij. Z malo vaje preproste like z vrvico tekoče spreminjamo v cela zaporedja zapletenih figur, pri čemer si pomagamo z rokami, z zobmi … Več igralcev naredi igro še zanimivejšo.

◊ člani in članice, Društvo Trafika


Stare obrti – rokodelci

◊ Organizatorka in koordinatorka: Natalija Zabav

Spoznajmo poklice naših pradedov, dedov, prababic, babic, spoznajmo ljudi, ki svoje delo opravljajo z ljubeznijo do obrti in z veseljem ohranjajo in varujejo stara znanja. Pokukajmo v čas, ko se je svet vrtel počasneje in je bila beseda vedra. Delo, ki ga opravimo z rokami, je vrednota. Z rokodelci in mojstri starih veščin usvajamo nova znanja in hkrati v trajen spomin shranimo njihove izkušnje in stare modrosti. Predajanje védenja, modrosti je zaklad.

V tem sklopu spoznavamo slovensko kulturo običajev, jezika, starih obrti, glasbe, zgodovine in folklore. Skrbimo za povezovanje mojstrov in mojstric starih obrti, ostalih sodelujočih, obiskovalk in obiskovalcev. Ob tem se učimo novih spretnosti in veščin, rokovanja z različnimi instrumenti, orodji in materiali ter dela v skupini. Predajamo in oživljamo pozabljena znanja. In nenazadnje še medgeneracijsko povezovanje, ustvarjalno preživljanje prostega časa ter igra!

Slovensko rokodelsko lončarstvo – spoznavanje obrti in rokodelska delavnica

23. 6., 24. 6., 26.–29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Spoznavanje domače in umetnostne obrti lončarstva. Prvi dotik gline z vretenom in nežna dlan, ki pritiska glino, da nastane unikatni izdelek. Popolnost v nepopolnosti ročnega oblikovanja. Sproščujoče in zdravo, kot je vedno z naravo. Oblikujmo tudi mi.

Suzana Rajh, Lončarski Center Maribor

Zeliščarstvo ali narava ima vselej prav – spoznavanje narave in zeliščarske delavnice

23. 6., 25. 6., 29. 6., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

K zeliščarki po nasvete in tradicionalna zeliščarska znanja. Zakaj, kdaj in katera zelišča nabiramo, kakšna je njihova uporaba, pravilno sušenje, kako napraviti mazilo in še kaj. Naredimo si svojo zeliščno mešanico za kopel ali kuho ali pa napolnimo sivkino vrečko.

◊ Marjetka Cesar, Moj cvet

Leseni okrasi – rokodelski prikazi in delavnice

23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Nakit, okrasni in uporabni predmeti iz lesa, smole in naravnega cvetja. Zbrusimo košček lesa, da bo popolnoma gladek, in mu dodajmo vrvico – obesek za srečo, v katerega je vložen naš trud in dobre misli.

◊ Mojca Derganc, Nautium s.p.

Medeno kraljestvo – pogovor s čebelarjem

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Koliko medu nabere ena čebelica v svojem življenju? Eno čajno žličko. In še več čebeljih skrivnosti, o katerih se pogovarjamo s čebelarjem. Vse o čebeljih produktih in morda poskusimo žličko medu.

◊ Bruno Kirbiš, čebelar

Mozaik – rokodelske delavnice

23. 6., 16.00 –20.00

Iz drobnih koščkov keramike nas v svoj svet vabijo podobe, ki jih sami sestavimo z neskončnim potrpljenjem in dobro voljo. Izbiramo barve, sestavimo oblike, rišemo vzorce, lepimo in ustvarjamo skupinsko sliko.

◊ Natalija Zabav, rokodelka

Našivavanje – rokodelska delavnica

24. 6., 25. 6., 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Včasih so si čas krajšali z iglo, barvno nitjo in s prtičem v rokah. Vbadali so v zarisan vzorec in podobe so se počasi prikazale iz zakritih belin prtiča. Spoznajmo se s šivanjem in si okrasimo rob prtiča.

◊ Lijana Lepej, rokodelka

Slano testo in okras lectovega srca – spoznavanje kulturne dediščine in rokodelske delavnice

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Slana srca, barvana in krašena kot lectova. Izdelovanje okraskov iz slanega testa. Za tistega, ki ga radi 'mamo, mu lahko srček damo.  

◊ Jana Umek, rokodelka

Polstenje – rokodelska delavnica

24. 6., 10.00-13.00, 16.00–20.00

Zložimo kosme volne v kvadratek in jih še enkrat preložimo, povaljamo v dlaneh,  dodajmo toplo milnico, kanček čarovnije in tukaj je polstena kroglica. Spoznajmo mojstrico polstenja in se učimo od nje.

◊ Mateja Kuhar, Voolina

Cvetje iz krep papirja – rokodelska delavnica

24. 6., 16.00–20.00

Naredimo si čisto poseben nageljček. Mogoče rdeč ali pa bel z nežno obrobo. Lahko pa tudi vrtnico. Razgibajmo prstke z zgibanjem in raztegovanjem krep papirja ter pričarajmo umetnino.

◊ Natalija Zabav,  rokodelka

Kvačkamo – spoznavanje rokodelskih veščin in domače obrti

25. 6., 29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Kvačkanje se je razvilo iz vezenja, vozlanja in drugih veščin prepletanja niti. Kvačkani srčki in rožice, enostavne tehnike za začetnike. Za okras na torbici, oblačilu, obesku ali kar tako. Kvačkamo!

◊ Jana Umek, rokodelka

Pokrpamo luknjico in prišijmo gumb – rokodelska delavnica

25. 6., 16.00–20.00

Spretnostni s šivanko so vsakodnevno dobrodošlo opravilo. Gumb, ki odpade, luknjica na najljubših hlačah. Drobne veščine, ki nam lahko olajšajo življenje.

◊ Natalija Zabav, rokodelka

Klekljana čipka – spoznavanje domače in umetnostne obrti

26. 6., 27. 6., 30. 6., 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Klekljamo prte, prtičke, verižice, uhane, okrasne stvari. Poglejmo in poizkusimo. Kleklja sem, kleklja tja, nit se prepleta in že nastaja čipka. Kako in kaj izpod rok in iz ust prave umetnice klekljanja.

◊ Nada Vnuk , rokodelka

Panjske končnice – rokodelska delavnica

26. 6., 29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Ponos vsakega čebelnjaka so čudovito poslikane panjske končnice. Spoznajmo se s starimi motivi, spoznajmo tehniko slikanja in poslikajmo panjsko končnico.

◊ Jana Umek, rokodelka

Zvijanje žičke – spoznavanje umetnostne obrti

26. 6., 27. 6., 28. 6., 10.00–13.00

Zavijmo svoje poldrage kamne ali dravske kamenčke v žičko, oblikujmo unikaten obesek in se priučimo ravnanja s kleščami. Spoznajmo mojstra zvijanja in se od njega naučimo nekaj novega.

◊ Rok Lesjak, rokodelec

Punčke iz cunj – rokodelska delavnica

26. 6., 16.00–20.00

Vrnimo se v čase, ko našega življenja še niso krojile elektronske naprave in igrač ni bilo v izobilju. Pravzaprav so bile redke in vse so bile ročno izdelane. Tudi zato bomo iz starega blaga z malo spretnosti in dobre volje naredili punčko ali fantka – iz cunj.

◊ Natalija Zabav, rokodelka

Tkane preproge – predstavitev obrti

27. 6., 28. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Ročno tkane preproge iz naravnih materialov, kot sta bombažna preja in volna, na starodavnih statvah. Opazujmo mojstrico pri delu s statvami in kako nastane preproga. Pa le pogumno jo kaj vprašajmo!

◊ Lilijana Pšajd, rokodelka

Steklena lanterna, naj svetloba zasije – rokodelska delavnica

27. 6., 10.00–13.00, 16.00–19.00

Iz steklenih kozarčkov lahko nastanejo prave umetnine. Preizkusimo se v servietni tehniki in naredimo vazico za cvet, najden v naravi, ali pa lanterno, ki nas bo s prijazno svetlobo razveseljevala v temnih večerih.

◊ Jana Umek, rokodelka

Šivalnica popravljalnica – rokodelska delavnica

28. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Spoznajmo drobne skrivnosti šivalnega stroja, poskusimo izrezati raven kos blaga in iz tega sešiti oblačilo. Lotimo se na videz enostavnih veščin, saj nikdar ne vemo, kdaj nam takšna znanja pridejo prav.

◊ Nina Logar, Ninarozina

Medičarstvo in še več – spoznavanje stare obrti in rokodelska delavnica

28. 6., 29. 6., 30. 6., 10.00–13.00 in 16.00–20.00

Čebelice nam dajejo več kot med. Podarijo nam tudi vosek, iz katerega lahko naredimo svečko, ki z nežnim vonjem po čebelnjaku pričaral skrivnosti, zašepetane v noči.

◊ Beno Kolarič, medičar

Makrame – rokodelska delavnica

28. 6., 30. 6., 16.00–20.00

Vozlamo, vozlamo. Neskončno število vozličkov, da nastane vozlana zapestnica. Tehnika se imenuje makrame.

◊ Natalija Zabav, rokodelka

Majhna lisička, naprstna lutka – rokodelska delavnica

29. 6., 16.00–20.00

Ponovno smo zazrti v preteklost in v igrače in pripomočke tistih dni. Lutke so bile del človeškega izražanja že tisočletje in več. Naredimo si tudi mi svojo. Majhno. Takšno za na prst in uprizorimo drobno lutkovno prestavo.

◊ Natalija Zabav, rokodelka

Kartonska embalaža – rokodelske delavnice

30. 6., 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Nakit, okrasni in uporabni predmeti iz lesa, smole, orgoniti si zaslužijo, da jih v dar izročimo v lepi ročno izdelani šatuljici. Naredimo takšno, kot jo potrebujemo, za dar zase, za mamo, očka, babico, dedka, za prijateljico, prijatelja.

◊ Mojca Derganc, Nautium

Steklopihaštvo – prikaz stare obrti

30. 6., 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Steklopihač nam pri odprtem plamenu prikaže tehnike izdelave in oblikovanja stekla. Spoznavanje steklopihaštva in steklarske industrije nekoč in danes.

◊ Steklopihaštvo, Zvonko Drobnič s.p., Društvo steklarjev Slovenije

Pletene volnene zapestnice – rokodelska delavnica

1. 7., 16.00–20.00

Zapestnice malo drugače. Vadimo potrpežljivost in natančnost. Ne pozabimo šteti. Pa imamo poletni okras, za v mesto ali na vas.

◊ Natalija Zabav, rokodelka


UMETNOST ZORI – vizualna umetnost

◊ Organizatorka in koordinatorka: Urša Rotman

Koordinatorka: Irena Pamič

»Umetniki so samo otroci, ki niso hoteli odložiti svojih barvic.«Al Hierchfield

V sklopu Umetnost zori v sproščenem okolju mestnega parka ponujamo široke možnosti za ustvarjanje z raznolikimi izvajalci, z različnimi materiali in v različnih tehnikah. Spoznavano kamnoseštvo, oblikovanje gline, naravnih in reciklažnih materialov ter raziskujemo v klasičnih likovnih tehnikah. Povezani smo z različnimi profesionalnimi umetniki, likovnimi pedagogi in ustanovami, ki v okviru našega programa predstavljajo svoje dejavnosti na področju likovnega izobraževanja otrok, mladih in odraslih.

Sklop zajema predstavitve različnih umetniških praks, različnih tehnik ustvarjanja ter predstavitve kulturnih institucij in likovnega dogajanja v Mariboru. Cilji sklopa Umetnost zori so bogatitev jezika umetnosti in kulture, povezovanje likovnih umetnikov iz različnih področij, pridobivanje novih veščin, spretnosti in znanj za ustvarjalno likovno izražanje ter umetniško ustvarjanje.

Slikanje na slikarskih stojalih

23. 6., 25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
27. 6., 29. 6., 30. 6., 10.00–13.00

Slikanje na pravem slikarskem stojalu je vedno privlačno. Spoznavamo skrivnosti in zakonitosti barv. Katere barve so si nasprotne, kaj pomeni tonsko slikanje, kako mešamo barve, katere barve so tople in katere hladne?  Odgovore na vsa ta vprašanja dobimo na slikarski delavnici. Mestni park nam ponudi obilico slikarskih motivov, ki jih lahko naslikamo v vseh mogočih barvah in odtenkih.

◊ Bela Strnad Ornik

Zrna in semena iz kašče

Zrna in semena so del naše prehranjevalne tradicije. Niso samo okusna in zdrava, so tudi zanimiva na pogled. So majhna, velika, različnih oblik in barv. Lahko jih uporabimo za ustvarjanje ali pa sešijemo malo grelno blazinico, ki pomaga pri lajšanju bolečin, in jo napolnimo z njimi.

Grelne blazinice
23. 6., 27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Broške iz semen
24. 6., 28. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
26. 6., 10.00–13.00

◊ Ajda Cerar

Poganski kotiček

V poganskem kotičku nastajajo različni magični predmeti. Izdelujemo čarovniške kotličke, v katerih lahko skuhamo kompostni napoj, za kar potrebujemo tudi čira čara palico, s  katero si pomagamo. Ustvarjamo mitološke maske, pod katerimi se spremenimo v magična bitja.

Čarobne palice in čarovniški kotlički
23. 6.,24. 6., 25. 6., 26. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

◊ Marcel Kosi, Špela Fridau

Mitološke maske

27. 6., 28. 6. 29. 6., 30. 6., 16.00–20.00
1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

◊ Marcel Kosi, Sabina Mlakar, profesorica likovne umetnosti

Reciklaža – ponovna uporaba, ustvarjanje iz reciklažnih materialov

23. 6., 28. 6., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
26. 6., 16.00–20.00
29. 6., 10.00–13.00

Recikliranje in ponovna uporaba materialov in predmetov je koncept, ki je v likovni umetnosti že dolgo aktualen. Odpadne materiale uporabimo, da ustvarimo različne nove predmete, igrače, lutke, dekoracije za otroško sobo, mobile, meja je nebo.

◊ Ajda Plohl, Talia Posel

Pisane vetrnice

23. 6., 16.00–20.00
24. 6., 25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Vetrnice so klasična igrača, ki se je spomnijo iz otroštva že naše babice. Tokrat jih izdelujemo iz različnih odpadnih materialov in pisanega papirja, lahko pa jih tudi poslikamo.

◊ Sabina Mlakar, profesorica likovne umetnosti

Likovna poezija

Poezija je lahko izjemen navdih za ustvarjanje. Slikarka Slađana Matić Trstenjak pri svojem delu uporablja in kombinira različne slikarske tehnike in pristope. Svoj način dela predstavlja sodelujočim na delavnicah.

»Kolažiram pesem«

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
27. 6., 30.6., 10.00–13.00

S kolaž tehniko likovno prikažemo svojo najljubšo pesem, otroško pesem ali poezijo.

»Pesem v asemblažu«

25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
28. 6., 10.00–13.00

Z različnimi papirji za reciklažo in različnimi tekstili likovno prikažemo svojo najljubšo pesem, otroško pesem ali poezijo.

»Pesem v koloristični perspektivi«

26. 6., 16.00–20.00
1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Slikamo kot fauvisti, v koloristični perspektivi, in prikažemo svojo najljubšo pesem, otroško pesem ali poezijo.

◊ Slađana Matić Trstenjak, akademska slikarka

Bleščeči tatuji – ustvarjalna delavnica Šole umetnosti in galerije Atilem

24. 6., 26. 6., 16.00–20.00

Likovna šola Atilem uspešno deluje v Mariboru že vrsto let. Tokrat nam pripravljajo delavnico izdelave začasnih »tatujev« s pomočjo različnih šablon, bleščic in barv za kožo.

◊ Tina Alina Vever, Eva Maria Kostanjevec

Šivana risba

26. 6., 30. 6.,1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Risbo lahko tudi sešijemo. Pisane nitke postanejo črte in pike in z njimi na karton našijemo motive poljskih cvetlic.

◊ Nina Kojc, profesorica likovne umetnosti

Delavnica oblikovanja gline s študenti Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakulteta UM, pod mentorstvom doc. dr. Janje Batič

26. 6., 27. 6., 28. 6., 29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Glina je material, ki ga vsi poznamo, vendar je ni tako lahko pravilno oblikovati, kot se zdi na prvi pogled. Na voljo voljna glina, iz katere lahko oblikujemo poljubne izdelke, manjše kipe, reliefe živali, rastlin, ljudi … Pri izdelavi in iskanju motiva nam pomagajo sodelujoči študenti in študentke.

◊  Maja Tratnik, Daniel Kogovšek, Amalija Gajser, Nika Kostevšek, Tina Alina Vever, Lucija Voglar, Mojca Pleteršek,  Doris Simonič Milovič  

Zagrizi v umetnost – pike in črte, Umetnostna galerija Maribor

26. 6., 27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Se še spomnite, kako smo čečkali, ko smo bili še čisto majhni? Za nič drugega nam ni bilo mar, le za papir in črte, ki so se porajale. Otroke, mame, očke, babice in dedke, pa tudi tete in strice vabimo, da se zopet vživimo v brezskrbni čas, vzamemo risala in začnemo čečkati – kar tako za hec. Nastajajo raznolike črte: ravne, krive, debele, kosmate in tudi tiste, »ki jih lahko opišem, le če komu jih narišem« (Borut Gombač iz knjige Zagrizi v umetnost, UGM, 2022). Nato črte povežemo v risbe, v katerih ravna postane cesta, dolge in kratke drevo, ukrivljena pa naš nasmeh.  Z nami ustvarja tudi Huda mravljica, maskota izobraževalnih programov v UGM, kamor vas povabi, da likovne umetnine poskusite tudi v živo.

◊ Brigita Strnad, kustosinja pedagoginja, Žana Plejić, Sara Irman Kolar

Delavnica oblikovanja kamna

29. 6.,30. 6., 16.00–20.00
1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Srečajmo se s prastaro obrtniško tehniko, ki je sicer povezana z napori, a prinaša izjemno zadovoljstvo in izpolnitev tistemu ali tisti, ki izdelek dokonča. Naš koncept sestavlja obdelava manjših kamnov lojevcev, iz katerih si otroci in odrasli lahko izdelajo nakit ali manjši okrasni predmet. Lojevec je zelo mehak kamen in je zato primeren za začetnike. Tisti, ki so osnove tega materiala že usvojili in želijo več, se lahko lotijo bolj umetelnih in kompliciranih nalog.

◊ Ana Težak Žmavc, Akademija Waldorf Maribor


BRALNA PLAŽA – literarna zabava

◊ Organizatorka in koordinatorka: Vojka Miklavc

Nekatere knjige se napišejo v tišini, druge v plitvini, ene poleti, druge z leti. Prav vse pa napišejo ljudje – pisateljice, pisatelji, poetinje, poeti. Branje je potovanje. Knjige nam dajo krila, da poletimo v daljne neznane svetove. Na Bralni plaži se sončimo med vrsticami, prisluhnemo školjki, ki šepeta zgodbe, jadramo na valovih ustvarjalnosti in zidamo poetične gradove.

Na Bralni plaži ponujamo proste bralne aktivnosti, pravljične urice, predstavitve različnih organizacij, ki so z literaturo povezane, pot prebujanja čutov in ustvarjalne delavnice. S tem programom zajemamo promocijo bralne kulture in povezovanje literarnih vsebin z drugimi vejami kulture in umetnosti.

Bolje branje kot nerganje – samostojno branje knjig iz naših knjižnih zbirk

23. 6.–1. 7., 10.00–20.00

Sami, v dvoje, v družini – z branjem knjig sežemo daleč onstran običajnih svetov. S pticami med knjižnimi policami, v zgodbe in poezijo po svež pogled!

◊ Zavod MARS Maribor

Našli smo svojo knjigo, našli smo svoj svet – ulična razstava

23. 6.–1. 7., 10.00–20.00

Na razstavi »Našli smo svojo knjigo, našli smo svoj svet« se z naslovnicami svojih najljubših knjig predstavljajo učenci OŠ Franceta Prešerna Maribor. Raziskovali so Mariborske pravljične poti. Tako želijo k branju in ustvarjanju povabiti vrstnike in vrstnice. Razstavo sta pripravila Zdenka Gajser in Robert Kereži iz Mariborske knjižnice in mentorici Irena Gradišnik in Radeja Lokar Rutar iz OŠ Franceta Prešerna.

Mariborska knjižnica v sodelovanju z MKC Maribor, Art kampom in Doživljajskim igriščem

Knjižna bolha – menjalnica knjig

23. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Knjižna bolha je knjižna menjalnica. Knjigo s police Knjižne bolhe, ki nam je všeč, vzamemo, v zameno prinesemo svojo, ki jo bo posvojil kdo drug. Knjiga za knjigo.

◊ Zavod MARS Maribor

Bukvarna na Bralni plaži – antikvariat dobrih starih bukev iz dobrih starih časov

23. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

V Mariboru za stare knjige, ki nikakor niso za odpis, skrbi Društvo ljubiteljev knjig CIPROŠ. S svojo potujočo bukvarno se v poletnem času ustavijo v parku in nam ponudijo izbor dobrih starih bukev iz dobrih starih časov. Za dobri stari prostovoljni prispevek.

◊ Bukvarna CIPROŠ, Društvo ljubiteljev knjig CIPROŠ

Moj pisalni stroj – samodejanka

23. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Poznate pisalni stroj? S pisalnim strojem pišemo. Črke, besede, pisma, pesmi, romane, uganke, neugnanke, zapeljanke … Pisalni stroj še ni za v pokoj! In v tipkanju nanj je nekaj čarobnega.

Zavod MARS Maribor

Lonček, kuhaj! – pot prebujanja čutov

24. 6.–1. 7., 11.00–13.00, 16.00–20.00

Pot prebujanja čutov je vodeno čutno popotovanje v svet čutov pod mogočnimi krošnjami starih mestnih očakov. Letošnje leto zaznamuje proso, pa smo za vodilo izbrali češko ljudsko pravljico Lonček, kuhaj! Pustimo se zapeljati v pravljično deželo, sprostimo telo, napolnimo duha! Poslušajmo, vonjajmo, tipajmo, okušajmo, ljubimo.

◊ Vojka Miklavc, Alja Krofl, Živa Stojanović, Katka Jenštrle, Rok Lesjak, Zavod MARS Maribor

Pre-rokovanja s knjigo – napovedovanje preteklosti, prihodnosti, predvsem pa sedanjosti

1. 7., 17.00–19.00

Naša prerokovalka ni čisto navadna čarovnica. Z metlo pometa, v kotlu namaka kosmate noge, z obrvjo čara, prerokuje pa iz – knjig. Plačilo za branje-prerokovanje: kamen, storž, beseda, nasmeh.

Staša Grilc


PRAVLJIČNE URICE OB PRAVLJIČNEM PAVILJONU – pripovedovanje pravljic in zgodb

Pod pravljičnim drevesom ob pravljičnem paviljonu, vsako jutro ob 10. uri, obe soboti pa še popoldan »ob času za čaj«, z velikim veseljem gostimo vse sorte zapisovalk, shranjevalk, bralk, pripovedovalk pravljic in zgodb, ki s slastjo ustvarjajo, ohranjajo in izgovarjajo literarno izročilo. Zaljubljene v milozvočnost besed povabijo v svoj svet!

Magdalena, mišja glasbenica – mišja pravljica

24. 6., 10.00

Kaj se pripeti, ko miške v shrambi odkrijejo proso, ajdovo kašo, piro, fižol, orehe in kos parmezana? Kako je mogoče iz sira ustvariti glasbo? Kakšen čudež se dogodi, ko iz mišje flavte zazveni melodija? Kakšna je skrivnost mišje umetnosti? In kaj miškam pomeni kultura? Mišja pravljica Lea Lionnija ne predstavlja le posvetila glasbi in kiparstvu, temveč tudi prijateljstvu.

Pravljico nam pripove Alenka Spacal, pravljičarka, ki tudi sama piše pravljice in jih ilustrira. Morda poznate njene knjige Plastelinčica in časopis, Fižolčica beži pred fižolovo juho, Modre ptičje misli, Kako ti je ime? in Mavriča maškarada? Velikokrat jo povabijo kam, da svoje ilustracije razstavi na razstavi. In velikokrat jo povabijo kam, da ob slikanicah pripoveduje kupe pravljic in zgodb. Tako kot nam.

Alenka Spacal, Bajalka

Moje mesto – podnebna pravljica in delavnica

24. 6., 17.00

V slikanici Moje mesto avtorice Liis Sein, ki jo je ilustrirala Gerde Märtens, živi fantek Hugo, ki iz kartonskih škatel in plastičnih steklenic zgradi celo mesto. Pred večerjo ga mama prosi, naj iz rastlinjaka pred hišo prinese zelišča. Začuden ugotovi, da so vsa živa bitja, ki živijo v tleh in na drevesih, izginila, rastline pa so izgubile svoje svetle barve. Je konec zgodbe strašen? Morda pa le ni. 

Čeprav smo majhni, imamo čuda moči. V delavnici zgradimo mesto. Pa tako zeleno, zdravo in veselo!

Založba Pivec

Gospodična Lisična in njene prigode – lisičje pravljice iz vrbove košare

25. 6., 10.00

Prvo poletno nedeljsko dopoldne preživimo v pravljično poetični družbi Simone Kopinšek, ki v veliki košari, spleteni iz vrbovih vej, prinaša zgodbe in pravljice o vraneku, polžku, drevesu, močeradu, veverici in lisici, ki je svoj rep spremenila v čopič.  Po predstavi še gibalno-likovna ustvarjalna delavnica v družbi avtorice. 

Družinski dogodek je primeren za vse generacije in vsa bitja, dobrodošli tudi kužki in mucke in pajki.

Simona Kopinšek

Pravljično v poletje – zgodbe, pravljice, povesti iz polnega kufra Pionirske knjižnice Rotovž

26. 6.–30. 6., 10.00

Poletna jutra naj se začnejo s pravljico. Pripravljeni? Zadržimo dih in na dah v globine neznanih svetov. Med žitnimi bilkami in maki, travami, plavicami, žuželkami, kresnicami nas z ladjo čezpoljanko vodi pravljičarka, zgodb krmarka Zdenka. Upehani od pravljic? Nikdar. Še eno? Ššššššše.

◊ Zdenka Gajser, Mariborska knjižnica, Pionirska knjižnica Rotovž

Kam pa kam, kamišibaj? – papirnate zgodbe Malega pa papirnatega gledališča

1. 7., 10.00

Kamišibaj je posebna umetniška oblika, majhna po svojih izmerah, a velika po svojih zmožnostih. Je pripovedovanje zgodb ob slikah na malem lesenem odru butaj, ki tradicionalno izvira iz Japonske. Zgodbe, ki se ujamejo v to malo gledališče, so zelo različne. Ljudske, avtorske, take za odrasle, pa take za otroke. Kratke. Dolge. So tudi pesmi. V Malem pa papirnatem gledališču najraje pripovedujemo take za vse in vsakršne družine. Pripovedovalci in pripovedovalke naše družine pripovedujemo zgodbe različnih slogov. Vsem pa nam je skupna okuženost z virusom kamišibaja, ki je nalezljiv in neozdravljiv.

Špela Hren Juhart z gosti, Malo pa papirnato gledališče, Lutkovno gledališče Maribor

Motovilka – zlatolasa lutkovna pravljica

1. 7., 17.00

Motovilko, ki sta jo zapisala brata Grimm najbrž poznate. Na kratko je to zgodba o pogumu in ljubezni. O zlatih laseh in seveda o čarovnici. A čarovnic se ne bojimo. Ker vemo, da ljubezen premaga vse!

Katka Jenštrle, Mojca Sajko


ZALOŽBA IZLOŽBA IN USTVARJALNE POSTAJE – predstavitev založb s prodajo knjig in ustvarjalne delavnice

Tako izložbe kot postaje imajo rade, da malo postojimo. Si vzamemo čas in se česa novega naučimo. Seveda lahko tudi le od strani opazujemo. Izložbe in postaje niso zahtevne, le malo naše radovednosti si želijo. Ustvarjalnost je v nas. Tako nastanejo knjige, za zgodbe zrastejo lutke, iz glave na papir švignejo stripi in še marsikaj. Pridi mimo!

Založba Pivec se predstavi: Moje mesto – prodajna stojnica, pravljica in ustvarjalna delavnica

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Založba Pivec izdaja knjige. To ne pomeni, da izda njihovo zaupanje ali da knjige komu zatoži, temveč zgodbe ali pesmi ali druge pametne besede zbrane na kup objavi v knjigi. Da potem lahko gredo svojo pot. Seveda izdajajo tudi knjige za otroke vseh starosti in vseh vrst. Poleg tega Založba Pivec organizira pesniške turnirje, kjer se pesniki in pesnice mečujejo z besedami. To je hud boj! In še marsikaj.

Obiščimo stojnico, kupimo knjigo, poklepetajmo, ob peti uri popoldan poslušajmo pravljico, nato pa zgradimo še celo mesto. Zmoremo? Z lahkoto!

Založba Pivec

Stripoteka – stripovsko predavanje in delavnica za stripovske kikle in hlače

25. 6., 16.00–18.00 

Kako ustvariti svojo stripovsko zgodbico? Vabljeni na delavnico z ilustratorjem, s karikaturistom in striparjem Cirilom Horjakom, ki je za svoje delo prejel prestižno nagrado Društva novinarjev Slovenije, zna pa tudi fino in hudomušno pripovedovati in navduševati.

◊ Ciril Horjak, Večer

»Prijateljice lutke, dober dan« – delavnice izdelovanja lutk in drugih drobnih predmetov

27. 6.–29. 6., 16.00–20.00

Radi pripovedujemo? Pripovedujmo z lutko. Ali pa še bolje, uprizorimo pravo lutkovno predstavo. Obudimo navadne predmete, pošljimo rakete v vesolje, dobre volje ustvarjajmo nove svetove, podvodne vrtove, juuuuj, v vrtinec idej!

Nina Kojc, Zavod MARS Maribor

Lutkodelnica – delavnica izdelovanja lutk

30. 6., 16.00–20.00

Lutke so stare kot svet. Čisto zares. Lahko visijo na nitih ali so nataknjene na palico, lahko se jih nadene kot rokavice. Lahko so sence ali predmeti. So vseh mogočih oblik, velikosti in barv, narejene iz različnih materialov in v različnih tehnikah.

Pod spretnim vodstvom mojstrice Monike si izdelamo marioneto. Iz kartonskih tulcev in odpadnega papirja ustvarimo lutko in jo oživimo. Izmislimo si zgodbico, pesem – zaigrajmo predstavo. Več nas je, bolj luštno se imamo!

◊ Monika Pocrnjić, Lutkovno gledališče Maribor


IGRA RAJA – igre naše in vaše mladosti

◊ Organizatorka in koordinatorka: Vojka Miklavc

Igra je primarna, spontana, ustvarjalna in notranje motivirana dejavnost, ki nas spremlja v vseh obdobjih našega življenja. Z igro se učimo, raziskujemo in spoznavamo sebe in svet. Igra naj bo prijetna, svobodna in odprta. Končen rezultat igre ni pomemben, ne služi prihodnosti, ampak je tukaj in zdaj.

Igralna jasa se seli na desno stran promenade, k pravljičnemu paviljonu. Igra raja so igre vseh sort – družabne, spretnostne, rajalne, plesne, tihe, glasne, za enega, za dva, za vse. V ustvarjalnih delavnicah igre, igrala in igralne pripomočke ter glasbila in zvočila izdelujemo sami. Sami in pod vodstvom mentorjev in mentoric tudi muziciramo. Tako urimo spretnosti, socialne veščine in polnimo baterije s srečo.

Igre naše in vaše mladosti – igranje na jasi

23. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Človek ne jezi se, tvister, mlin, padalo, gumitvist, skakanje s kolebnico, balinanje, ristanc, ali je kaj trden most, zvezde metat, gnilo jajce, ali je kaj trden most?  Obujamo igre, za katere skoraj ne potrebujemo pripomočkov ali pa jih najdemo v predalu, v naravi – vse ostalo je v srcu in v glavi. V izposojo tudi različni igralni rekviziti. Slepa miš – ti loviš!

◊ Rok Lesjak in Zavod MARS Maribor

Igre in igrače sveta – izdelovanje iger in igrač

23. 6.–1. 7., 16.00–20.00
24., 25. 6. in 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

V starih časih so si otroci igrače izdelali sami, včasih so jim pomagali tudi starši, babice in dedki. Kar izmislili so si jih in jih naredili iz naravnih in odpadnih materialov. Punčke iz cunj, konj na palici, maska, vetrnica, pahljača … Zbiramo, recikliramo in uporabljamo domišljijo.

◊ Violeta Jolić, Minka Vremec

Živa Sem – cirkuške, plesne in druge vaje za iskanje smisla, ravnotežja in zabave

24. 6.–1. 7., 17.00–19.00

Cirkus nas očara, ker je pisan, pravljičen ter poln letečih predmetov in ljudi. Učimo se žongliranja, pravilnih prijemov in trikov z žogicami, keglji, poi, hulahopi, palicami, diabolom, kitajskim krožnikom in rolo bolo. Delamo akrobacije in gradimo človeške piramide. Razvijamo ustvarjalnost, vztrajnost, zbranost motivacijo, povezanost, zaupanje, sodelovanje. S plesom lahko izrazimo vse, kar se z besedami ne da in naredimo nekaj svojega. Ustvarjalno gibanje pomaga k integraciji telesa, čustev in duha. Spoznavamo osnovne jogijske položaje, tehnike dihanja in sproščanja skozi domišljijo, pravljice in igre. Vadba je spontana in prilagojena nam, otrokom. Včasih je umirjena, drugič zabavna, glasna in polna smeha. Vsak dan kaj drugega!

◊ Živa Stojanovič

Pustolovček – igra in ustvarjanje

24. 6., 28. 6., 16.00–20.00
25. 6., 10.00–13.00
1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Razigrane dejavnosti v objemu narave, s katerimi vzpodbujamo kreativnost in krepimo celostni razvoj otroka. Gumitvist, hulahop, vrvi in frače – pozabljene igrače? Ustvarjamo z naravnimi materiali – vabljeni veliki in mali!

◊ Dušica Popovič, Klementina Jaklovič, Maša Dvoršak, Lori Hiti

Kičkanje in gumitvist – obujanje pozabljenih radosti naše mladosti

24. 6. in 1. 7., 10.00–12.00, Trafika ob parku

Marsikomu se že ob pogledu na ti dve besedi usta raztegnejo v širok nasmeh in na dan privrejo spomini iz otroštva. Kičkanje in gumitvist. Dve najpomembnejši igri mul in mulcev, ki s(m)o nekdaj večino svojega prostega časa preživeli na dvoriščih. Igri, ki ju današnje generacije morda ne poznajo več, a bi bilo škoda, da utonejo v pozabo.

POZOR! Ne pozabite pripeljati svojih otrok ali vnukov in vnukinj!

◊ Društvo Trafika

Afriške otroške igre na prostem – vodeno spoznavanje iger in igranje

24. 6., 16.00–20.00

V okviru projekta AFROskop – Afirmativna Rasna Ogledala, KUD Baobab, nas člani Društva Afričanov Maribor povabijo na igranje različnih otroških iger na prostem, ki so se jih igrali sami in ki se jih otroci z različnih koncev tega kontinenta igrajo še danes. Le kako se igrajo lappa, boskele ali ampe? So kaj podobne igram, ki jih poznamo pri nas? Igre so brezmejne, igrajmo se skupaj!

◊ Sabina B. Boakai, Društvo Afričanov Maribor


GLASBA IGRA NA SRCA – glasbeni raziskovalnici in delavnica

Vse okrog nas so zvoki. Potujejo kot valovi. Eni so prijetni, drugi manj. Včasih jih je kar preveč. Odsotnost zvoka je tišina. Slišiš? Kadar so zvoki ubrani, je to glasba. Muziciranje je uglaševanje sebe na svet s katerimkoli inštrumentom. Lastnim – to je telo, ali drugim. Poskusimo?

Izdelam si zvočilo – delavnica izdelovanja zvočil in preprostih glasbil

23. 6.–1. 7., 16.00–20.00

Spretnost preoblikovanja vsakdanjih predmetov v pravcato glasbilo ali zvočilo je posebna umetnost. Ako nam to pokaže mojster, nam gre lažje od rok. Črički, žabe, čebele, čmrlji, ptičke, veter, dež, muhe in sloni, zvoki narave in vesolja.

◊ Bruno Planinc

Bobnarska igralnica – ritmična raziskovanja

23. 6.–1. 7., 16.00–20.00

Sredi trate lahko na ves glas ropotate. Raziskujemo ritme, na dobro uglašujemo odrasle in otroke! Tudi raziskovanje in ustvarjanje ritmov je igra.

◊ Nela Marin

Don’t worry, be scrappy! – melodična raziskovanja

24. in 25. 6., 1. 7., 16.00–20.00

Sveže pečeni v kulturnem centru Pekarna prihajajo naravnost v park. Uglašeni v starodavne, že pozabljene lestvice prinašajo svežino, čarobnost, mir in nemir. Scrappy-ji omogočajo drugačen, preprostejši pristop k ustvarjanju glasbe. Ni pravil, ni omejitev. Glasbeno predznanje ni potrebno. V njihov zven se lahko potopi slehernik, slehernica. Povabljeni na predstavitev in delavnico igranja na preprost glasbeni inštrumente, v čarovnijo.

◊ Sebastijan Halič


UTRIP SRČNE SKUPNOSTI – humanitarnost in dobrodelnost

◊ Organizatorka in koordinatorka: Edita Čerče

Vljudnost, milina, humanitarnost, dobrodelnost in medsebojna ljubeča naklonjenost, je utrip srčne skupnosti. Srčnost je vtkana v vsakdan najrazličnejših organizacij, ki predstavljajo svoje delovanje. Utrip srčne skupnosti odzvanja vrednote in vrline v navdih vključujoči, raznoliki družbi. Plemenitim vrednotam posvečene skupnosti uspevajo odlično, saj obstajajo v sožitju in vključevanju vseh in vselej.

Utrip srčne skupnosti ponuja možnost za povezovanje obiskovalcev s humanitarnimi, socialno angažiranimi in prostovoljskimi organizacijami, ki pripravljajo ustvarjalne delavnice, igralne, glasbene in promocijske aktivnosti ter praktične prikaze lastnega delovanja. Skrbimo za njihovo mreženje in vključevanje v lokalno okolje, omogočamo prikaz posebnih veščin in spretnosti ter s tem obiskovalcem ponujamo možnost vživljanja in dojemanja drugačnega življenja.

◊ Društvo gluhih in naglušnih Podravja, Maribor, Dom pod Gorco d.o.o.,  Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA, Humanitarno društvo Ni- Lu, Društvo Ozara Slovenija, Ozara d.o.o. invalidsko podjetje, Varstveno delovni center POLŽ Maribor, RKS- Območno združenje Maribor, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovooljstva, Zveza Sonček so. p. Center Sonček Maribor, Društvo TOTI DCA Maribor so. p., Društvo UP-ornik, VDC Sožitje Maribor, Zavod Igrišče Maribor, Združenje društvo DrogArt, Dom Danice Vogrinec Maribor, Center Naprej, Univerzitetni klinični center Maribor

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

23. in 29. 6., 10.00–13.00
24. 6., 25. 6., 27. 6. ter
1. 7., 10.00–13.00 in 16.00– 20.00

Pod okriljem Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor se prostovoljno in neodvisno združujejo gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe ter njihovi podporni člani. Z namenom nege, razvoja in zaščite kulture gluhih ter slovenskega znakovnega jezika širijo gluhim ljudem prilagojeno komunikacijo. Društvo predstavljajo z brošurami, zloženkami in s plakati. Predstavljajo nam kulturo gluhih v slovenskem znakovnem jeziku in omogočajo njegovo spoznavanje, enoročno abecedo ter ure pravljic v slovenskem znakovnem jeziku za otroke.

Dom pod gorco d.o.o.

23. 6., 10.00–13.00

V Domu pod gorco ustvarjajo iz dneva v dan najboljše okoliščine, da se družabno življenje starejših, ki so deležni storitev institucionalnega varstva, povečuje in izboljšuje. Odnosi in aktivna socializacija starejših je ključ do njihovega boljšega psihofizičnega stanja in večjega zadovoljstva. Razstavljajo različne izdelke, ki jih izdelujejo stanovalci in stanovalke na delavnicah. Pridružimo se jim lahko pri izdelavi punčk iz blaga, polnjenih s sivko.

Humanitarno društvo Ni-Lu

23. 6., 25. 6., 30. 6., 16.00–20.00
1. 7., 10.00–13.00 in 16.00–20.00

Humanitarno društvo Ni-Lu pomaga prenesti vsakršno obliko pomoči, ki jo ljudje delijo in sprejemajo. Izjemno prisotni so pri organiziranju ter nudenju materialne pomoči v času migracij, pomoči potrebnim lokalnim prebivalcem in lajšanju socialnih stisk. Na ogled postavijo izdelke, ki jih prostovoljke izdelujejo v dobrodelne namene. Z njimi v prvem vikendu izdelujemo lovilce sanj, nakit ali venček za domača vrata, v drugem pa quiling papirne kreacije.

Rdeči križ Slovenije – območno združenje Maribor

23. 6., 30. 6., 10.00–13.00 in 16.00–20.00
24. 6., 1. 7., 10.00–13.00

Rdeči križ Slovenije se predstavlja z delom širokega nabora humanitarnih akcij in nabiranja veščin, da z močjo humanosti izboljša življenje ranljivih ljudi. Predstavitev programov letovanja za otroke in starostnike, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, določanje krvnih skupin in vpis v register donatorjev organov in tkiv, zbiranje prostovoljnih prispevkov za humanitarne potrebe.

Zveza Sonček so. p.

23. 6., 26. 6., 29. 6. in 30. 6., 10.00–13.00

Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček so. p. kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu. V okviru Art Kampa prikažejo izdelovanje izdelkov iz njihovega programa iz lesa in gline, v izdelovanju katerih se jim lahko pridružimo.

Združenje društvo DrogArt

23. 6., 30. 6., 16.00– 20.00

Izberi sam je program, ki si prizadeva za zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi. Združenje DrogArt izvaja vrstniško terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, odprtih javnih prostorih oz. tam, kjer se mladi zabavajo. Mlade osveščajo preko pogovora, raznih informativnih materialov, sodelujejo z organizatorji prireditev, s policijo, šolami in z drugimi organizacijami. Preko različnih interaktivnih vsebin informatorke in informatorji  nudijo informacije o zmanjševanju škode na področju alkohola med mladimi. Obiskovalke in obiskovalci lahko preverimo svoje znanje o alkoholu preko kvizov, se preizkusimo v poligonu s »pijanimi očali«, si odpočijemo v chillout kotičku ter osvežimo z brezalkoholnim napitkom.

Društvo UP-ornik

24. 6., 25. 6., 10.00–13.00 in 16.00–20.00

Predstavlja se nam humanitarna neprofitna organizacija Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva UP-ornik. Na dobrodelni stojnici ponujajo razne izdelke iz dobrodelne kolekcije UP-ornik, nakup katerih podpira njihovo delovanje. Srčno vabljeni.

Zavod Igrišče Maribor

24. 6. in 1. 7., 10.00–13.00 in 16.00–20.00

Program Doživljajsko igrišče se predstavlja z družabnimi igrami in igračami, ki jih otroci izdelujejo sami. Razstavljajo izdelke, ki nastajajo pri vrtnarskih, ustvarjalnih in lesarskih delavnicah na igrišču. V zasledovanju koncepta aktivne participacije uporabnikov obiskovalce Art kampa vabijo k preizkušanju iger in igrač ter instrumentov, ki jih uporabljajo tudi na Doživljajskem igrišču.

Univerzitetni klinični center Maribor

26. 6., 28. 6. in 30. 6., 10.00–13.00
27. 6. in 29. 6., 16.00–20.00

Znanje iz prve pomoči lahko pomaga rešiti marsikatero življenje. Prva pomoč je takojšnja zdravstvena oskrba poškodovane ali nezavestne osebe na samem kraju dogodka. Osebje urgentnega centra UKC Maribor predstavljajo pravilno tehniko masaže srca in umetnega dihanja, pri čemer se lahko na vadbeni lutki tudi sami preizkusimo.

Varstveno delovni center POLŽ Maribor

26. 6., 27. 6., 28. 6., 29. 6. in
30. 6., 10.00–13.00

VDC POLŽ Maribor je javni socialnovarstveni zavod. Svojim uporabnikom so opora pri socialnem vključevanju in krepitvi samostojnosti, omogočajo vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo. »Vodi me, da uspem sam.« Sodelujoči uporabniki iz centrov Slovenska Bistrica, Park mladih ter Rapočeva nam prikažejo svoje spretnosti vezenja, pletenja in kvačkanja. Vabijo, da se jim pridružimo na delavnicah predstavitve prosa, barvanju motivov iz zgodbe Lonček, kuhaj!, polnjenju mošnjičkov s prosom, recikliranju starih majic ...

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

26. 6., 10.00–13.00 in 16.00–20.00

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva je nevladna organizacija – društvo s statusom organizacije, ki deluje v javnem interesu in s statusom humanitarne organizacije. Glavne naloge programa Prostovoljstvo so promocija prostovoljstva, svetovanje, izobraževanja, povezovanje in zagovorništvo. V okviru programa Migracije se ukvarjajo z različnimi vidiki sodobnih migracij. Začeli so s projektom Sadeži družbe, v okviru katerega spodbujajo prostovoljsko sodelovanje in povezovanje osnovnih in srednjih šol z organizacijami, ki vključujejo starejše. Izvajajo tudi program Probono ambulanta. Predstavljajo se na stojnici.

OZARA Slovenija, dnevni center Maribor

27. 6., 10.00–13.00
28. 6., 16.00–20.00

Dnevni centri ponujajo strokovno svetovanje in različne oblike strokovnega dela, ki razvijajo in krepijo individualnost vključenih oseb, razrešujejo njihove osebne stiske ter jim pomagajo pri vključevanju v aktivno življenje. Vključenim so na voljo različne ustvarjalne delavnice, izobraževalne in interesne dejavnosti ter različni družabni dogodki. Predstavijo se nam s svojimi izdelki.

OZARA d.o.o. invalidsko podjetje

27. 6., 28. 6., 10.00–13.00

Invalidsko podjetje OZARA d.o.o. zvesto svoji viziji ostaja uspešen gospodarski subjekt, ki se ob delu z ranljivimi skupinami in zaposlovanju invalidov učinkovito spoprijema z izzivi sodobnega časa. Oblikuje nove delovne programe in delovna mesta s prilagoditvijo za delo, vključitev ter zaposlitev invalidov. Delavnice izdelovanja rož in vetrnic iz papirja na Art kampu potekajo v sodelovanju z uporabniki socialne vključenosti.

VDC Sožitje Maribor

27. 6., 28. 6., 10.00–13.00

V VDC Sožitje izvajajo dejavnost zaposlitve v lastnem programu, izdelujejo svoje uporabne in tržno zanimive izdelke. Obiskovalci Art kampa se lahko v njihovi družbi preizkusimo v različnih delavnicah, v katerih si lahko izdelamo nakit, spominek ali voščilnico.

Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA

28. 6., 10.00–13.00

Druženje, ki nam ga je pripravilo Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA, je v podpori javnemu interesu namenjeno izmenjavi in spodbudi. Delavnica šivanja planinskih klobučkov okrašenimiz materiali iz narave.

Društvo TOTI DCA Maribor, so. p.

29. 6., 10.00–13.00, 16.00– 20.00

Društvo TOTI DCA Maribor vodi medgeneracijski dnevni center aktivnosti, namenjen povezovanju, vključevanju in druženju pretežno starejših ter tudi mlajših uporabnikov. Spoznavanje in druženje s starejšimi uporabniki programa ob izdelovanju izdelkov iz lesa in papirja. Članice Ustvarjalne delavnice izdelujejo različne izdelke iz papirja, serviet, origami, najmlajši lahko rišemo in barvamo, člani Hobby delavnice pa izdelujejo različne izdelke iz lesa in papirja.

Dom Danice Vogrinec Maribor

29. 6., 30. 6., 16.00–20.00

Namen delovanja Doma Danice Vogrinec je zagotoviti starejšim osebam možnost kakovostnega preživljanja starostnega obdobja v primerno urejenih prostorih in v okolju, ki je varno in domače, hkrati pa jim omogočiti tak stil življenja, ki so ga preživljali v svojih aktivnih letih, vezano na njihove trenutne zmožnosti oziroma potrebe – možnost sodelovanja pri urejanju okolice, rekreacija, druge aktivnosti. Spoznajmo jih. Pridružimo se jim ob igrah in ustvarjanju.

Center Naprej

30. 6., 10.00–13.00

V Centru Naprej izvajajo različne storitve in programe dolgotrajne zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije, namenjene osebam s pridobljenimi možganskimi poškodbami, njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. Razstavljajo izdelke, ki jih delajo uporabniki. Pridružimo se jim na kreativni delavnici NAŠI MOŽGANI. Izvolimo, Naprej!


KNEDLOVA KUHNA – kulinarične dogodivščine

◊ Organizator in koordinator: Danilo Ivanuša, Zavod DrMr

Knedl ima poseben dar in znanje, da nas s kančkom čarovnije uči, kako pripraviti zdravo, a hkrati slastno hrano. Knedl z obilico dobre volje sporoča, da je hrana lahko zdravilo. Kuhanje je čarovnija in je umetnost. Je način, kako pripravljamo in zaužijemo hrano. Je doživljanje hrane ter zmožnost pri tem uživati, doživljati okuse, barve, vonje in tudi zvoke v vsej polnosti in žlahtnosti. Kulinarika je hedonistično doživljanje prehranjevanja in vsega, kar je povezano z njim. Kulinarične delavnice, stojnice dobrot, degustacije, svetovalnice, izmenjava receptov in še marsikaj.

V kuharskih delavnicah se ukvarjamo s kulturo pripravljanja hrane ter zdravim in etičnim prehranjevanjem. Pripravljamo predstavitve, degustacije ter delavnice slovenskih ponudnikov hrane. Predstavitve in delavnice so namenjene vsem obiskovalcem. Z njimi želimo udeležencem približati delo slovenskih pridelovalcev in predelovalcev hrane ter tako poskrbeti za osveščanje o pomembnosti lokalno pridelane hrane.
 

Pomisli na sladko – priprava sladic ter ideje in nasveti za zdrave sladice

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Sladko je zdravo in ga naše telo potrebuje, če le ne pretiravamo z ogljikovimi hidrati.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, PoglejVase, TriKrog
 

Fižol – sladica?

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Priprava fižolove sladke kreme. Ja, prav ste slišali. Fižol sladkamo in se od same sreče do sitega nasmejimo. Naučimo se, kako pripraviti kremo ali puding iz fižola, ki sliši na ime »bobek«.

Pa dober tek!

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, PoglejVase, TriKrog
 

Voda. Živa voda. Kaj je to?

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Voda, največja skrivnost življenja. Naša Zemlja je drugačna od drugih planetov, ona je živa. Ima vodo. Voda je življenje. Voda si ti, voda sem jaz, voda smo vsi. Hvala iz Srca, Voda!

O razumevanju pomembnosti zdrave pitne vode, o uporabi zemeljskih kristalov ter kamnov za pitno vodo.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog,
 

Destilacijauporaba destilatov in hidrolatov ter esenc, zdravilnih rastlin in cvetlic v kuhinji

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Prikaz destilacije in nasveti za uporabo destilatov, hidrolatov in eteričnih olj v kuhinji in vsakdanjem življenju kot preventiva za zdravje in boljše počutje.

Vera Lah je zeliščarka in aromaterapevtka. Svojo ljubezen do narave in delo z rožicami ter rastlinami pod imenom »Poglej vase« izkazuje že več kot desetletje. Njeno delo in raziskovanje temelji na destilacijah in esencah rastlin ter cvetlic. Vera nam odpira okno v svet dišav, da lahko skupaj vstopimo v čarobno kraljestvo narave, ki nam s svojimi cvetlicami in rastlinami maha v pozdrav. Naučimo se osnov priprave destilacij, ki jih lahko uporabimo tudi v kulinariki. Pokukajmo v svet Bachovih cvetnih esenc, ki kot pravi sama, hranijo našo dušo. Z nasveti, kako zasaditi svoj cvetlični vrt in ga gojiti, se dotakne velike enciklopedije, ki sliši na ime Pacha Mama.

◊ Vera Lah, PoglejVase – Kmetija Lah, Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Cvetni koktajl– ideje in priprava poletnih otroških pijač

24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Ideje in priprava poletnih otroških pijač – cvetni ”coctaili” in spoznavanje cvetnih vod za uporabo v kulinariki. Priprava čajev in spoznavanje užitnih zelišč in cvetov.

◊ Vera Lah, PoglejVase – Kmetija Lah, Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Priprava moke ter testa za kruh – delavnica mletja žit in mesenja

25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Priprava moke ter testa za kruh, pico, žemljice, pletenke, spoznavanje semen za peko kruha ter uporaba mlinčka za moko.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Paradižnik je naš! & Pica – priprava moke ter testa za pico

25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Mojster Žiga, Žiga Kelih, že dve desetletji spoznava čarovnijo peke vsega, čemur danes pravimo kruh. Ko zaviha rokave, iz njegove glave priletijo strašni triki znanja z vsega sveta. Če mu dobro prisluhnemo, se lahko naučimo, kako se pripravijo droži, kako zmeljejo različna žita, ki kot blisk drvijo čez mlin, kako oblikovati žemljice in pletenke – nasvetov polna malha. V naš mlin z njimi!

Žiga Kelih, Pizza & bread, Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Špageterija – priprava  in nasveti za domače testenine

26. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Testenine, ena najbolj priljubljenih jedi na svetu, in verjetno ga ni človeka, ki jih ne bi maral, saj so številnih vrst in okusov. So vsestransko uporabne, večina otrok jih prav obožuje. Izvor testenin na evropskih tleh sega v čas starih Rimljanov. Italijani poznajo več sto vrst testenin. Najstarejši zapisani recept za špagete, ki je ohranjen in sega daleč nazaj, je zabeležen okoli leta 1000.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Bučkini špageti – priprava in nasveti za špagete brez moke

26. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Enostavni recepti za uporabo sveže zelenjave. Špageti, narejeni iz svežih bučk cukink, so res posebni. In če jim dodamo še svežo paradižnikovo omako in list bazilike, se jim ne moremo upreti.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Srčna kuhinja – vedska umetnost uživanja hrane

27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Vedska kuhinja temelji na ajurvedi, starodavni indijski medicinski znanosti. Telo zadovolji na vseh treh nivojih, fizičnem, energetskem in duhovnem. Nahranimo tudi dušo in um.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Brokoli – kdo si ti?

27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Priprava jedi in nasveti za uporabo brokolija. Spoznavanje zelenjave in njenih zdravilnih in hranilnih lastnosti. Pa dober rek!

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Ajda pa znova cveti, proso zadiši – spoznavanje in priprava tradicionalnih jedi iz ajde in prosa

28. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Ajda spada med najbolj hranilno bogata žita. V Evropo so jo iz Azije in Sibirije prinesli v poznem srednjem veku. Uporabljamo predvsem njena semena, iz katerih z luščenjem naredimo ajdovo kašo, z mletjem pa ajdovo moko. Njen vonj privlači čebele, ki iz njenega peloda pridelajo poseben med močnega okusa.

Proso botaniki uvrščajo med pražita. Uživali so ga že v kameni in bronasti dobi in poleg lana sodi med najstarejše kulturne rastline. Sledove prosenega zrnja so našli v malhi znamenitega Ötzija, mumije človeka iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Pripravimo jedi iz ajde in prosa na moderen način z okusom tradicije.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Ajdovi štruklji – nasveti in priprava tradicionalnih jedi iz ajde

28. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Štruklji so slovenska specialiteta. V različnih izvedbah so poznani v vseh slovenskih pokrajinah. Lahko so sladki ali slani. Pridružite se nam, da jih skupaj zvijemo, zavijemo in pojemo.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog


»Štrudl« – spoznavanje in prikaz priprave domačega testa za zavitke

29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

»Štrudlu« po slovensko rečemo zavitek in star dunajski recept pravi, da mora biti testo zanj tako tanko, da lahko skozenj preberemo ljubezensko pismo. Najboljši so, če uporabimo domače vlečeno testo. Pridite in se prepričajte!

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Prekmurski »tököš makoš retaši« – tradicionalni zavitki s sadjem in zelenjavo

29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Prekmurci zelo radi pripravljajo retaše. To je sladica, ki v Prekmurju nikoli ne manjka na tradicionalnih dogodkih, kot so krst, obhajilo, poroka, smrt, žetev, trgatev ali proščenje. Tam, med polji, kjer mak cveti in se buča šopiri.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog
 

Fermentacija – spoznavanje postopka

30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Fermentacija je presnovni proces, ki pretvori sladkor v kisline, pline in alkohol. Učeno in na kratko povedano. Priprava fermentiranih jedi in raziskovanje ter pogled na življenje mikroorganizmov pod drobnogledom mikroskopa. Fermentiranje in pomen mikroorganizmov za zdravje.

Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog


Fermentacija riža in lečepriprava in nasveti za indijske hrustljave »dosa« palačinke z zelenjavnim nadevom

30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Dosa so palačinka iz južne Indije. Skoraj običajna palačinka, vendar se od navadnih palačink vseeno zelo razlikuje. Testo, ki čez noč fermentira, kar da palačinki puhasto teksturo in rahlo kisel okus frementacije. Hrana je zdravilo!

Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog


Hrana med nebom in zemljo– priprava domačih jedi po načelu makrobiotike

 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Makrobiotika ali tudi veležitje je nauk o podaljševanju življenja, ki govori o tem, da sta človek in narava povezana ter da na naše življenje vpliva hrana in tudi naše navade. Z nami kuha Ica Krebar, pionirka makrobiotike, ki že 40 let deluje na področju celostnega razumevanja zdravja, avtorica sedmih knjig, ki preko društva z vsem srcem in znanjem pomaga ter svetuje ljudem.

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, TriKrog


»Prosa« rolada velikanka– priprava prav posebne rolade iz prosene kaše

1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Rolada, ki je tako dobra, da se ti zrola, le da se ona nič ne rola. Pridružite se, velikanka čaka!

◊ Danilo Ivanuša, DrMr, Leon makrobiotično društvo, PoglejVase, TriKrog


NARAVOLJUBJE – ekologija in delo z rastlinami

◊ Organizatorja, koordinatorja: Mišel Vugrinec in Mihelca Šuper

Znanja o pravilnem ravnanju z zemljo in rastlinami v vrtnarskem oddelku, spoznavanje ekosistemske pridelave, učenje starih in novih veščin izdelave vsakdanjih potrebščin iz naravnih materialov ter umetnost izdelave uporabnih stvari iz odpadnih materialov v reciklažnih delavnicah. Poglabljanje v svet zelišč in aromaterapijo. Naravnemu bogastvu pretijo premnoge nevarnosti, če se ga ne naučimo spoštovati in mu prisluhniti.


Igre in druženje v naravi ter žgečkanje naših čutil

23. 6.–1. 7., 9.00–13.00, 16.00–20.00

Igra je učenje za življenje. Preizkusimo spretnost pri hoji na hoduljah, lovljenju rib na suhem ter razmišljajmo ob igrah križec – krogec in štiri v vrsto. Pa še kakšno presenečenje nas čaka. V senzoričnih delavnicah požgečkajmo stopala, otipajmo neznane predmete in spoznavajmo omamne vonje narave.

◊ ZPM
 

Umetnost in ponovna uporaba v naravi in za naravo

23. 6.–1. 7., 9.00–13.00, 16.00–20.00

Prepustimo se domišljiji, opazujmo naravo in ustvarjajmo. Naravni in odpadni materiali, predvsem tekstilni izdelki, zaživijo v novi podobi. Izdelajmo pripomočke za vsakdanjo uporabo, nakit in igre. Opozarjamo predvsem na problem onesnaževanja, ki ga povzroča tekstilna industrija in kako lahko sami poskrbimo za zmanjšanje količin tekstilnih odpadkov.

◊ ZPM


Vrtičkarski kotiček

23. 6. –1. 7., 16.00–20.00
24. 6., 25. 6., 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Zelene, vrtičkarske delavnice, v katerih si zavihamo rokave, umažemo roke z zemljo, vabijo, da ustvarimo svoje reciklirane mini vrtičke, sadimo rožice, zelišča ali posejemo pikantno krešo. Iz naravnih materialov si pripravimo namizno igro 3 v vrsto. Sponzorja sadik sta vrtnariji Žuraj in Kante.

◊ Metka T. Gomboc, Tina Ternjak


Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami – predstavitev vsebin projekta Life Bober

23.–25. 6., 30. 6. in 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Predstavljamo »Bobrov kovček«, ki je nastal v okviru projekta LIFE BEAVER – Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami. Zbrani materiali omogočajo, da spoznamo bobra in vidro z uporabo vseh čutil. Obe živali spoznamo s pomočjo nazornih ilustracij in s preparati. Skozi igro »Bober, ne jezi se« lahko spoznamo osnovne biološke in ekološke značilnosti bobra – ekosistemskega inženirja. Naučimo se prepoznati sledi različnih živali. Na predstavitveni stojnici na voljo tudi izobraževalna gradiva in zloženke ter biolog za klepet.

◊ Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine


Predstavitev vertikalnega vrtnarjenja z recikliranimi delavnicami

23. 6.–1. 7., 16.00–20.00
24. 6., 25. 6., 30. 6. in
1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

V zavetju vertikalnega vrtička izvemo, kako nam živali pomagajo v vrtu ter vse o vzgoji čilija in zelišč. Posejano in posajeno lahko odnesemo in naprej vzgajamo doma. Delavnice vse za vrtnarčke iz odvrženih predmetov.

◊ Andreja Kolarek, Vertikalno vrtičkanje


Predstavitev organizacije Društvo za zaščito živali Maribor

23. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Društvo za zaščito živali Maribor deluje že od leta 1967 in je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese in želje na področju zaščite vseh vrst živali, to je zaščite njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Namen društva je pomagati vsem zavrženim, prostoživečim, mučenim in zlorabljenim živalim ter osveščati javnost o pomenu odgovornega in humanega odnosa človeka do živali, prav tako pa priskočiti na pomoč skrbnikom – lastnikom živali, ko se znajdejo v stiski, z njimi pa tudi njihov ljubljenček.

◊ Društvo za zaščito živali Maribor


Reciklažne delavnice

23. 6., 16.00–20.00
24. 6., 25. 6., 28. 6., 10.00–13.00,
26. 6., 27. 6., 29. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Iloni proizvajamo in prodajamo naravno kozmetiko, naravna mila, balzami za ustnice, kreme za roke, kopalne soli …, pri tem pa uporabljamo naravne sestavine, ki niso testirane na živalih in so slovenskega porekla. Tudi naše dišeče sveče so iz naravnih materialov, okolju in uporabniku prijazne ter obogatene z različnimi eteričnimi olji. Kupci imate možnost ponovne uporabe embalaže.

V delavnicah si izdelamo nakit iz naravnih materialov, lesenega junaka, pošasti, kaktuse, ki uspevajo brez zalivanja, kačje pastirje in letala ter morski svet. Okrasimo še dišečo svečo – za srečo!

◊ Iloni, proizvodnja in prodaja sveč


Smrekomaz delavnice

24. 6., 25. 6., 30. 6.,  1.7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Ekipa z večletnimi izkušnjami iz področja izdelave naravnih mazil predstavlja izdelke, ki nosijo oznako »Medvedu prijazno« in so izdelani iz naravnih sestavin. Vse sestavine nabiramo in predelamo ročno in se ne poslužujemo industrijske predelave. Glavna sestavina mazil je smola smreke, zato vse naše delavnice potekajo v naravi. V Art kampu spoznavamo in raziskujemo različne vrste iglavcev, spoznavamo bonton v gozdu, prikažemo osnove izdelave domačega smrekovega mazila ter še marsikaj naravnega, okusnega in zanimivega.

◊ Smrekomaz


Delavnice ponovne uporabe

26. 6., 29. 6., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Izdelki ponovne uporabe iz tekstila – igrače, blazine, vrečke, predpasniki … Ozaveščamo o zmanjšanju potrošništva, možnostih predelave in ponovne uporabe tekstila. Na delavnicah si iz stare majice naredimo nosilno vrečko, se naučimo, kako predelati staro ruto v nakit ali naglavni okrasek ter spremenimo odpadne konzerve, vejice, steklene kozarčke v uporabne predmete.

◊ Društvo PUPILLAM, so.p.


IZZIV-IZUM – naravoslovje in tehnika

◊ Organizatorja, koordinatorja: Mišel Vugrinec in Mihelca Šuper

IZZIV-IZUM nas popelje od neznatnih, a zanimivih stvari vse do zvezd. Preizkusimo se  v vlogah modelark, tehnikov, fizikov in raziskovalk. Še več eksperimentov in raziskovanj, še več tehničnih spretnosti.


Klepet z naravo 

23. 6.–1. 7., 9.00–13.00, 16.00–20.00

Spoznavamo skrivnostno življenje drobnih, pogosto prezrtih malih živalic, raziskujemo park in drevesa ter se naučimo, zakaj so glive tako pomembne za življenje na Zemlji.

◊ ZPM
 

Bajk kuhna – kolesarska samopopravljalnica

23. 6.–1. 7., 16.00–20.00

Mariborska kolesarska mreža v park pripelje mobilno kolesarsko delavnico, ki jo sicer izvaja kot program Bajk kuhna – kolesarska samopopravljalnica. V Bajk kuhni se lahko s pomočjo njihovega orodja in ob podpori znanja mojstrov naučimo popravljati svoje kolo ali pa svoje znanje prenesemo na druge.

◊ Mariborska kolesarska mreža


Programiranje robota Photona, brezžični VR, tekmovanje v ločevanju odpadkov, inženirski kotiček

23. 6., 16.00–20.00

V Art kampu ekskluzivno predstavljamo različne aktivnosti in delavnice, ki jih redno izvajamo v Tehnoparku Celje. Spoznajte naše stalne šolske programe, stalne in občasne delavnice za obiskovalce in projekte ter se v delavnicah preizkusite v programiranju robotkov, brezžičnem VR-ju, v tekmovanju v ločevanju odpadkov in inženirskem kotičku. Primerno za otroke, starejše od 6 let.

◊ Tehnopark Celje


Eksperimentalnica s Centrom eksperimentov Maribor

24. 6., 10.00–13.00
25. 6., 16.00–20.00

Vabljeni vsi, otroci, mladi in mladi po srcu, da se poigramo in sodelujemo v ustvarjalnih naravoslovnih eksperimentalnicah ter se preizkusimo v različnih eksperimentih in logičnih igrah. Center eksperimentov Maribor v Art kampu predstavlja del stalne razstave eksperimentov, preostali del zbirke pa je vsak dopoldan možno preizkusiti na Glavnem trgu 20.

◊ Center eksperimentov Maribor


Borove lučke

23. 6., 16.00–20.00
24. 6., 1. 7., 10.00–13.00

Borove lučke so prav posebne lučke, ki jih otroci sestavijo iz zanimivih reči, kot so vetrnice in ventilatorčki, delujejo pa na spomin. Ja, prav ste prebrali, na spomin! Samo spomniti se je potrebno na koga, ki vam je pri srcu ali pa na kak lep pripetljaj, popihati in lučka bo zasvetila. Čudežno, mar ne!? Pa zmeraj vžge! Obiščite nas in si izdelajte svoje Borove lučke. »Ja, kaj pa je to kaj takega,« bi rekel Bor.

◊ Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru


DJ delavnica

24. 6., 27. 6, 29. 6.,  10.00–13.00, 16.00–20.00

Mladi glasbeni navdušenci lahko na DJ delavnici preizkusimo profesionalno DJ opremo, izvemo, kaj vse DJ dela in kako se znajde med vsemi gumbi in lučkami pred seboj in zakaj ima na glavi slušalke, če pa so na odru tudi zvočniki! In … če vam ne zmanjka vprašanj, DJ-ki Tei ne zmanjka odgovorov.

◊ KID Alphawave, Tea Vučkovič


Predstavitev organizacije Mali ustvarjalci – robotika 

24. 6., 25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Spoznajmo osnove robotike in programiranja s pomočjo vedno priljubljenih LEGO kock. Na delavnici LEGO ustvarjanja se srečamo z zanimivimi načrti, poučnimi nalogami in super idejami. Ustvarimo LEGO robote, se naučimo nekaj s področja robotike in programiranja, se poigramo in ob tem neizmerno zabavamo. Radovedni?

◊ Tina Pikl, Mali ustvarjalci


Aparati na turneji

25. 6., 26. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Pokliči prijateljico s telefona na številčnico, preveri, kako deluje računalnik in se preizkusi v spretnosti v e-labirintu ter osvoji nagrado. Veš, kam lahko oddaš še delujoči aparat v Mariboru z okolico in kje ga lahko posvojiš ter odneseš domov? Tudi o tem te seznanimo na naši stojnici. Aktivnost poteka pod geslom Še sem uporaben.

◊ ZEOS, d.o.o. – projekt Life Spodbujamo e-krožno


Matematika je igra

26.–30. 6., 10.00–13.00

Na delavnici bodo skozi uganke in matematične probleme spoznavamo osnovne pojme in principe matematične logike. Sliši se sila učeno, a je tudi sila zabavno!

◊ Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru


Zabavna učilnica: Vesela fizika in kemija

29. 6., 30. 6., 16.00–20.00
1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Vsi mali raziskovalci, radovedni opazovalci in nadobudni izumitelji, tudi na letošnji delavnici Vesele fizike lahko razpnemo krila kreativnosti in si pri tem igraje kravžljamo možgančke. Pričakujejo nas z izborom enostavnih, a slikovitih poskusov, da bi se skozi igro naučili, kako deluje svet, ki nas obkroža.

◊ Društvo Nova akropola


GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI – športna zabava za najmlajše

Organizator in koordinator: ŠD Športni Junak

Gibki, prožni, vsega zmožni je športni program, ki predstavlja različne športne panoge in aktivnosti za preživljanje prostega časa. V sklopu programa so na voljo različni rekviziti za igre z žogo, kot tudi možnost preizkusiti se v igranju badmintona ali bejzbola ter metanju frizbija ali vortexa. Za najmlajše udeležence je pripravljen Junakov poligon, ki je prilagojen starosti otrok, da preizkusijo svoje gibalne zmožnosti in utrdijo svoje gibalno znanje ter pridobijo zaupanje v svoje telo in njegove sposobnosti. V okviru programa se predstavljajo različne športne organizacije, kjer se lahko največji športni navdušenci in navdušenke preizkusijo v različnih športih panogah. Program dopolnjujejo organizirani enkratni dogodki, otroški tek, vodene športne vadbe za otroke, športne igre za najmlajše in iskanje skritega zaklada s Športnim Junakom. Del športnega programa za večje otroke in mladostnike poteka na igrišču ŠD Center. Art Kamp je tudi programski partner pri projektu European youth olympic festival Maribor 2023.


Spretnostni poligon

23. 6.–1. 7., 9.00–13.00, 16.00–20.00

Premagovanje ovir, izvajanje naravnih oblik gibanja, urjenje gibalni spretnosti na različnih poligonih, polnih športnih izzivov.

ŠD Športni Junak


Izposoja rekvizitov

23. 6.–1. 7., 9.00–13.00, 16.00–20.00

Loparji za igranje badmintona ali tenisa, kolebnice, hodulje, frizbiji, vortex, žoge za različne športe in še mnogo drugih športnih rekvizitov.

ŠD Športni Junak


Mini nogomet

24. 6., 27. 6., 30. 6., 16.00–20.00

Igranje nogometa na travi. Otroci se lahko pomerijo v igranju nogometa na majhne gole.

ŠD Športni Junak


Vodena športna vadba za otroke

26. 6.–30. 6., 9.30–10.00

Gibalna minutka za izvajanje gimnastičnih in razteznih vaj, namenjena otrokom.

ŠD Športni Junak


Športne igre za otroke

26. 6., 28. 6., 30. 6., 10.00–11.00, 18.00–19.00

Vodene športne igre za otroke. Z otroci se igrajo animatorji Športnega Junaka.

ŠD Športni Junak


Junak ni vsak

27. 6., 29. 6., 10.00–11.00, 18.00–19.00

Vodena športna vadba za otroke, ki poteka v skupini. Otroci se igrajo, gibajo in zabavajo ter se tudi kaj novega naučijo.

ŠD Športni Junak


Iskanje skritega zaklada

1. 7., 10.00–11.00

Na poti odkrivanja skritega zaklada se otroci srečajo z miselnimi in športnimi izzivi, ki jih morajo uspešno opraviti, če želijo najti zaklad.

ŠD Športni Junak


PREDSTAVITVE RAZLIČNIH ŠPORTNIH ORGANIZACIJ – predstavitve različnih športnih disciplin, v katerih se lahko preizkusite


Judo

23. 6., 24. 6., 1. 7., 9.00–13.00, 16.00–20.00

Predstavitev osnov juda. Spoznajmo judo in se v njem preizkusimo. Poudarek na šoli padanja – kako pravilno in najbolj varno pademo.

Judo klub Branik Maribor


Tečaj nordijske hoje

23. 6., 17.00–18.00
24. 6., 9.30–11.30

Nordijska hoja spada med najučinkovitejše oblike športne rekreacije in je vse bolj priljubljena športno-rekreativna dejavnost ozaveščenih ljudi po vsem svetu v vseh življenjskih obdobjih. Strnjen tečaj nordijske hoje z osnovami pravilne tehnike in učinkovite uporabe palic. Omejena količina palic za nordijsko hojo je na voljo brezplačno. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava na spela.strasser@gmail.com. Aktivnost izvedemo le v lepem vremenu. V primeru dežja ostanemo doma.

Zeleno jabolko Sport


Ultimate Frisbee

23. 6., 17.00–19.00
24. 6., 10.30–11.30

Na vseh delavnicah predstavljamo ultimate frizbi. Naučimo se nekaj osnovnih metov in se skozi zabavne igre seznanimo s pravil tega zabavnega športa. Govorimo o konceptu športnega duha, torej predvsem o tem, kako se v športu obnašamo, kako se vedemo do nasprotnika in kako med igro sodelujemo s svojimi prijatelji oz. soigralci.

Športno društvo Ultimate Frisbee Maribor


»Štrbunk« in druge stare igre

24. 6., 26. 6, 17.00–19.00

Le kaj lahko »štrbunkne« in je povezano s športom? Predstavitev igre »Cornhole«. Nekaj novega in zanimivega, kot so zanimive tudi dobre stare igre. Vse to in še več!

Center šolskih in obšolskih dejavnosti


Japonsko mečevanje

25. 6., 1. 7., 9.30–12.30, 16.00–20.00

Delavnica japonskega mečevanja. Udeleženci se lahko preizkusili v mečevanju s samuraji.

Športno društvo Mečevanje Slovenje


Igranje odbojke

26. 6., 28. 6., 17.00–18.00

Osnovne tehnike odbojkarske igre – spodnji in zgornji odboj, spodnji servis. Preizkusimo se v igri 1:1, 2:2 ali 3:3.

OK Merkur Maribor


Aikido kot samoobramba

27. 6.–1. 7., 17.00–19.00

Predstavitev aikida, sodobne borilne veščine, ki temelji na starejših tradicionalnih japonskih borilnih veščinah, veliko pa dolguje tudi samurajskemu izročilu. Predstavljamo samoobrambo – aikido (mehkejša oblika) za vse starostne skupine in goshinjutsu (trša oblika) za vse starostne skupine. Poudarek na gibanju in razgibavanju celega telesa.

Aikido Goshinjursu društvo 1994 Maribor


Vadba za nosečnice

29. 6., 16.00–18.00

Bodoča mamica na enem mestu dobi celovite kakovostne informacije o nosečnosti, porodu, dojenju in lahko v majhni skupini izrazi svoja pričakovanja, pomisleke, dvome in strahove. Na vadbi se varno razgiba, te vaje so posebej prilagojene in modificirane za čas nosečnosti. Joga nudi repertoar dihalnih tehnik, ki so v času pričakovanja otroka nepogrešljive in učinkovito delujejo med porodom.

Sončna vila, Vadba za nosečnice z Izidoro


ASFALTNO ŠPORTNO IGRIŠČE ŠD CENTER

Otroški nogometni »BOOM«

24. 6.–30. 6., 9.30–12.30, 16.00–20.00

Nogometna zabava pod strokovnim vodstvom animatorjev na igriščih ŠD Center ob parku. Zaigrajmo nogomet na milnici v napihljivem igrišču. Z napravo si izmerimo moč udarca žoge z nogo.

MOPA d.o.o.
 

Ulična košarka 3x3

24. 6.–30. 6., 9.30–12.30, 16.00–20.00

Pomerimo se v ulični košarki na zunanjem igrišču ŠD Center. Vabljeni vaditi in izpolnjevati svojo košarkarsko tehniko in met na koš. Na voljo tudi igranje badmintona in odbojke na travi.

MOPA d.o.o.


RAZVAJALNICE – sprostitev telesa in nega duha

◊ Zavod MOJA KREACIJA Maribor

◊ Organizatorka in koordinatorka:Mojca Kasjak

Razvajalnice ponujajo 3 programske sklope za razvajanje na polno. Ljubezen in osebna rast delavnice za osebnostno rast in terapije za izboljšanje odnosov. Zdravje za telo masaže, meditacije, pilates, reiki, obrazno refleksoterapijo in dostop do zavedanja. Obilje duha za lepše življenje pa najboljše za dvig stanja zavesti, djotiš – vedsko astrologijo, tarot, kreativne terapije in ženski magični krog. Sprostimo svoje telo in se prepustimo tokovom za boljšo kvaliteto življenja. 


LJUBEZEN IN OSEBNA RAST – delavnice za osebnostno rast, terapije za izboljšanje odnosov, za boljšo kvaliteto življenja in umetnost bivanja


AVATAR® – tehnike spreminjanja podzavesti

23. 6.–27. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Kako biti bolj zvesta sami, samemu sebi?  Kako skriti vplivi v našem umu oblikujejo to, kar se nam dogaja? Kaj se skriva za nekaterimi našimi odločitvami ali občutki? Sem zvest, zvesta sama sebi in ali sploh vem, kaj je moj resnični izbor in volja? Spoznavamo pristope do večjega samozavedanja in uporabe lastne volje, ne glede na situacijo in okoliščine. Za uvod vaje za povečanje koncentracije in nadzor nad lastnimi dejanji. Globoka znanja (metodo v svetu poučujejo 30 let)  za notranjo moč v časih nestabilnosti. Znanje je na voljo za velike in za male. Srečanja so namenjena tudi pogovorom o tem, kako spremeniti nekoristne zapise v podzavesti sami. Vabljeni na individualno raziskovanje lastnih prepričanj in vzorcev z mag. Mio Miše, Avatar Mojstrico in trenerko, ki v Slovenijo prinaša novosti učenja metode Avatar©.

◊ Mia Miše Avatar Master


Glasbene ustvarjalnice za otroke

25. 6.,  10.00 –12.00

V glasbenih ustvarjalnicah se prilagodimo potrebam, željam in starosti otrok, ki nas obiščejo. Izdelujemo preproste glasbene instrumente iz recikliranih materialov, pojemo in preizkušamo različna zanimiva glasbila. Glasbene ustvarjalnice so primerne za otroke prve in druge triade osnovne šole.

◊ Eva Barbara Vilčnik, univ. dipl. glasbena pedagoginja in predsednica društva SNOP in Vesna Mlakar, specialistka pomoči z umetnostjo in članica Društva SNOP, https://www.drustvo-snop.si/o-drustvu/


DRUŽINA – SISTEMSKA CELOTA in vloga moškega v njej– predavanje in delavnica za starše 

26. 6.,  18.00–20.00

Predava Robert Mlakar, ki je terapevtsko znanje pridobil na izpopolnjevalnem programu zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Izvaja individualne, družinske in skupinske terapije ter vodi moške skupine v Ljubljani. »Psihologija uči, da sta v vsakega od nas, v moške in ženske, položeni dve najmočnejši potrebi in sicer potreba po bližini in potreba po svobodi. Tradicionalno se potrebe po svobodi bolj povezujejo z moško energijo, potrebe po bližini pa z žensko. V resnici pa vsak od nas potrebuje tako bližino kot svobodo.« Več tukaj: https://sensa.metropolitan.si/terapevti-svetujejo/kaj-pomeni-biti-moski-moz-oce-pise-psihoterapevt/ Predavanje je odprtega tipa, zaradi lažje organizacije pa prosimo za predhodne prijave na delavnico, ki bo ob 19-ih: info@drustvo-snop.si Na voljo je omejeno število udeležencev.

Robert Mlakar, zakonski in družinski terapevt, član Društva SNOP, https://www.drustvo-snop.si/o-drustvu/


ZDRAVJE ZA TELO – fizične in energijske aktivnosti za dvig življenjske energije, esence za boljše počutje, za sprostitev in razvajanje

Shiatsu masaža

23. 6.–1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00

Masaža poteka na tleh, na blazini, priporočeno je, da je oseba oblečena ali v športni opremi. Shiatsu je starodavna zdravilna metoda, ki izvira iz Japonske in združuje tisočletno znanje ter modrost alternativnega zdravljenja. Shiatsu se od klasičnih masaž razlikuje po tem, da na telo, zaradi pritiska in stimuliranja meridianov (energetskih poti v telesu), vpliva veliko globje in ima posledično dolgotrajnejše učinke na vitalnost in zdravje. Deluje torej na energetski pretok (Qi, Či), ki je ključnega pomena za zdravje tako na telesni, kot tudi na čustveni, duševni in duhovni ravni. Telo nam vedno sporoča v kakšnem stanju je, zato je sprostitev v obliki masaže več kot dobrodošla.

Peter Lončarič

ACCES BARS® - Access Consciousness® – dostop do zavedanja

23. 6.–25. 6. in 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00
26. 6. in 28. 6., 10.00–13.00
27. 6., 29. 6. in 30. 6., 16.00–20.00

Access Consciousness® ali po slovensko ‘dostop do zavedanja’ so energijske transformativne tehnike, ki v sebi združujejo starodavno modrost, skanalizirane energije in izredno sodobna motivacijska orodja. Praktiki izvajamo 15 minutni predstavitveni tretma, na željo stranke lahko opravimo cel proces. Na voljo pokušine Access Bars, Facelift in ostalih telesnih procesov ter tudi druge aktivnosti.

Barbara Klaus s.p., www.barbaraklaus.si
 

Amai – magija zvoka – meditacije s kristalno lyro in s šamanskim bobnom

23. 6., 24. 6., 26. 6.–30. 6., 17.00–20.00
25. 6. in 1. 7., 10.00–13.00

Predstavitev zvoka, kot orodja za sproščanje, razvajanje, uravnovešanja telesa in duha. Kristalna lyra je brez dvoma najlepši instrument v zbirki. Tako lepi, čisti, prefinjeni, čarobni in eterični so njeni zvoki, ki sprožijo meditativno stanje v nekaj sekundah. Prisrčno vabljeni na meditacijo, v kateri se lahko potopimo v vibracije lyre in jih izkusimo v polnosti. Ne le da vibracije sproščajo naše telo, čustva in misli, temveč tudi aktivirajo samozdravljenje. Boben. Dovolimo si narediti globok izdih, spustiti odvečna bremena ter vdahniti novo, lahkotnejšo, svežo, ustvarjalno energijo, ki nas podpre, napolni in navdihne, da lažje živimo izvornega sebe. Globok ritmični ton bobna preglasi misli in ko zapremo oči, ostanemo samo še mi in zvok.

Vesna Kukić Knez - Amai – magija zvoka, https://amai.si/


Reiki terapije za ravnovesje energijskega telesa

23. 6., 12.00–13.00

15-minutne terapije za ravnovesje energijskega telesa. Reiki zdravilna tehnika nas poveže z univerzalno energijo in nam pomaga pri vzpostavitvi ravnovesja na energijskem nivoju. Zdravljenje z reiki-jem lahko poteka tako s polaganjem rok, kakor tudi na daljavo. Pri tem pa je oseba, ki izvaja reiki, zgolj medij za pretok univerzalne energije. Reiki nam pomaga najti pravo pot, ne glede na področje.

Mateja Eržen s. p., Zdravje365, www.zdravje365.si
 

Bipolarna refleksna terapija in japonski cosmo lifting

24. 6., 25. 6. in 1.7., 16.00 –20.00 

Udeleženci lahko poskusimo terapije, ki jo obrazna refleksoterapevtka izvaja po metodi Lone Sorensen. Refleksoterapija se izvaja na obrazu in pomaga vzpostaviti telesno in duševno ravnovesje ter tako dviguje kakovost našega vsakdanjega življenja. Na podlagi personaliziranega terapevtskega načrta nudi napredne terapevtske tehnike in spodbuja sposobnost samozdravljenja. Pomaga pri kroničnem stresu, izgorelosti, kvalitetnem spancu, hormonskem neravnovesju, depresiji, anksioznosti in lajša simptome telesnih težav (kronična zategnjenost mišic, glavoboli, menstrualni krči).

Tamara Jerot, https://uravnovesitezivljenje.si/


Pilates za zdravo hrbtenico – vadbena delavnica

26. 6., 17.30 –18.30 

Pilates je vadba za telo in um, s katero se bolje zavedamo svojega telesa. S pilates vadbo si pomagamo do pravilne drže, gibljive hrbtenice ter vzpostavitve ravnovesja v telesu. Večje zavedanje za svoje telo nas vodi do ravnovesja v življenju. Na vadbeni delavnici spoznajmo vaje za zdravo hrbtenico, ki jih lahko izvajamo sami. Trajanje vadbe je 60 minut. Prinesemo podlogo za vadbo, blazino.

Mateja Eržen s. p., Zdravje365, www.zdravje365.si


Ravnovesje telesa

27. 6.–30. 6., 10.00–11.00

Dopoldansko prebujanje telesa za vse, ki si želimo narediti nekaj zase, za svoje telo in dobro počutje. Vadba ponuja fizične vaje za ozaveščanje telesa, vaje za raztezanje, različne dihalne tehnike, gibalno plesne kratke kombinacije in tehnike sproščanja. Celostni pristop za boljše počutje. Podloga za vadbo oz. blazina je priporočljiva.

Mojca Kasjak, plesna pedagoginjain umetnostna terapevtka v edukaciji


OBILJE DUHA ZA LEPŠE ŽIVLJENJE – najboljše za dvig stanja zavesti, možnosti notranjih uvidov in boljšega samospoznavanja, za odprtega duha in za obilje notranjega miru.


Djotiš – vedska astrologija

24. 6. in 1. 7., 10.00–13.00, 16.00–20.00
25. 6. in 30. 6., 10.00–13.00

MojObjeM je tu za nas, da nam skozi djotiš – vedsko astrologijo osvetli življenje. Djotiš ponuja številne odgovore, skozi mini svetovanje pa izvemo, katero astrološko znamenje smo, kakšna je narava obdobja, ki ga trenutno preživljamo, na kaj bodimo še posebej pozorni in kdaj pri nas nastopi sade sati – posebno obdobje, ki zahteva določene prilagoditve v načinu življenja. A MojObjeM ponuja še mnogo več, zato vabimo, da se spoznamo v živo in skupaj pokukamo v djotiš astrološko karto. Za vpogled vanjo je potreben rojstni datum, ura in kraj rojstva. Naj nam pogled skozi djotiš pomaga zaživeti še bolj polno in predvsem bolj svoje življenje. Mini svetovanje traja 15 minut.

◊ Barbara Dukarić, MojObjeM, www.mojobjem.com, FB:@mojobjem


Tarot za vsak dan

27. 6.–29. 6. in
1. 7. 16.00–20.00

Lepota branja iz Tarot kart je v tem, da prinesejo drugačen pogled na to, kaj je pomembno za posameznika. Osvetlijo trenutno situacijo ali pa pokažejo čisto novo idejo, pot. Čeprav imajo karte določen pomen, vsakič povejo kaj novega. Tarot ne pove številk, ki prinašajo loto dobitek in tudi ne prve črke imena bodočega partnerja. Lepota vseh podrobnosti, ki jih skrivajo karte, vsa energija, ki jo oddajajo, je preprosto čarobna. Vabljeni na iskanje svoje Tarot zgodbe.

Petra Božič Blagajac, www.facebook.com/tarotzavsakdan


Mojčine kreativne terapije

27. 6.–29. 6., 17.00–19.00

Pogovori po metodi umetnostne terapije, ki vsebujejo igrivost, ustvarjalnost in razvijajo ter ozaveščajo notranji odnos do problema. Velikokrat smo preveč vpeti v svoje delovne obveznosti in pod stresom, pri čemer se poruši ravnovesje med umom in intuicijo. Ko um prevzame vajeti, pride v telesu do blokade ustvarjalnega procesa. Kreativne terapije omogočajo odkrivati in odpirati našo podzavest preko risanja, glasbe, plesa in dramske igre. Tako lahko dosežemo globoke čustvene plasti, ki se jim z racionalnim umom največkrat ne moremo približati. Izražanje skozi omenjen medij lahko osvetli mnoge probleme, hkrati pa na celostni ravni ponudi rešitve.

Mojca Kasjak, plesna pedagoginja in umetnostna terapevtka v edukaciji


Ženski magični krog – meditativno sprostitveno druženje za žensko dušo

30. 6., 17.00–18.00

Srečanje žensk je tisočletja veljalo za sveto. Sedaj stopamo v čas, ko je potrebno ponovno prebuditi žensko energijo v nas. Na ženskem magičnem krogu se posvetimo svoji ženski energiji, energijskim vajam, meditaciji za prebujanje ženske esence. Poglejmo, kaj nam govorijo orakeljske karte za naše najvišje dobro.

Mateja Eržen s.p., Zdravje365, www.zdravje365.si


ARTINFO – informacijska točka

Organizatorka in koordinatorka: Teja Musič

Prijazno svetujemo in obveščamo, nudimo prvo pomoč za manjše in večje peripetije. Tu morda najdemo izgubljene predmete, starše, prijatelje, otroke. Lahko pa le pokramljamo in se dobro imamo. Artinfo je začetek svobode in smeha!


ARTINFO – info točka

23. 6.–1. 7., 9.00–20.00

Informiramo in zabavamo. Ves čas – za vse nas!

Teja Musič

 

 

 

 

 

Lokacija

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava